Vrednosti in zdravilnem potencialu dragocenih lokalnih virov in dobrin

Cilj projekta speciAlps je prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo. V okviru izvajanja projekta bodo v petih pilotnih regijah oblikovane ekipe, ki bodo delovale na področju naravne pestrosti.

Pilotna regija Slovenske Alpe se razprostira po površini 644 km2.Pokrajino opredeljuje apnenčasto gorovje Julijskih Alp. Velik del območja predstavlja neokrnjena narava, ki privablja številne turiste. Razvito je pašništvo, ki je še zmeraj aktivno, vse bolj pa se razvijata tudi pohodništvo in prostočasni turizem. Zaradi bližine do državne prestolnice Ljubljane se regija hitro razvija v vse bolj priljubljeno in pogosto obiskano turistično destinacijo. Težave, ki vznikajo v soju takšnega razvoja, se porajajo predvsem na področju prometa, botruje pa jim pospešena rast obsega mednarodnega turizma.

Območje je izjemno bogato z viri čiste pitne vode (rekami in izviri). Ob temeljnih projektnih ciljih, se bodo sodelujoče občine, ki so sicer izjemno aktivne pri umirjanju prometa ter trajnostnem razvoju turizma in življenja v Alpah, osredotočale tudi na ozaveščanje lokalnega prebivalstva in turističnih obiskovalcev o pomenu, vrednosti in zdravilnem potencialu dragocenih lokalnih virov in dobrin, predvsem čiste pitne vode in navadnih zelišč. 

Dodatne informacije: www.obcina.kranjska-gora.si/kdo-smo/krajevne-skupnosti (sl), www.obcina.bohinj.si/index.php?id=15 (sl), www.kamnik.si/obcina-kamnik/krajevne-skupnosti (sl)

Pri projektu speciAlps sodelujejo tri občine: Kranjska Gora, Bohinj in Kamnik

Projekt speciAlps poteka od Aprila 2017 do Marca 2020, finančno ga podpira nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU). Cipra vodi projekt v sodelovanju z omrežjem občin Povezanost v Alpah. Projekt speciAlps temelji na programu Naravna pestrost v občini avstrijske Zvezne dežele Vorarlberg/A.

S podporo fundacije Heidehof ter Lihtenštajnske pancivis fundacije.