Si bodo sodelujoče občine prizadevale za turističnim obiskovalcem do pristnih doživljajskih izkušenj v neokrnjeni naravi

Cilj projekta speciAlps je prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo. V okviru izvajanja projekta bodo v petih pilotnih regijah oblikovane ekipe, ki bodo delovale na področju naravne pestrosti.

Avstrijska dežela Predarlska (Vorarlberg) prikazuje bogastvo raznolike pokrajine. Ravnine na povodju reke Ren, doline Walgau ter območja Bodenskega jezera se spopadajo z nasprotno ležečimi gorskimi dolinami: Bregenzerwald, Montafon in Kleinwalsertal. Največjimi urbanimi območji v ravnini.

In so dom za dve tretjini tukajšnjega prebivalstva. Pokrajino pa oblikujeta kmetijstvo in turizem. Najpomembnejši življenjski prostori so gozdovi, skalnate vzpetine, vodovje in planinski senožeti. Tradicionalno tristopenjsko kmetovanje je skozi stoletja botrovalo razvoju posebne kulturne krajine, ki je danes ogrožena zaradi spreminjajočih se načinov kmetovanja ter širjenja turistične, stanovanjske in prometne infrastrukture.

Ob uresničevanju temeljnih projektnih ciljev, si bodo sodelujoče občine prizadevale za preobrazbo turističnih dejavnosti v skladu z načeli mehkega turizma, za ohranjanje pristne privlačnosti krajine, za omogočanje dostopa lokalnemu prebivalstvu in turističnim obiskovalcem do pristnih doživljajskih izkušenj v neokrnjeni naravi, za trajnostno mreženje med seboj in za krepitev skupne regijske zavesti, s ciljem preprečevanja medsebojnih konfliktov.

Projekt speciAlps poteka od Aprila 2017 do Marca 2020, finančno ga podpira nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU). Cipra vodi projekt v sodelovanju z omrežjem občin Povezanost v Alpah. Projekt speciAlps temelji na programu Naravna pestrost v občini avstrijske Zvezne dežele Vorarlberg/A.

S podporo fundacije Heidehof ter Lihtenštajnske pancivis fundacije.