Osrednja tema mednarodne konference, ki je 16. in 17. maja 2018 potekala v Torinu v Italiji, so bile migracije kot priložnost za družbene in gospodarske inovacije v Alpah.

Kateri projekti na temo migracij in integracij obstajajo v Alpah? Kako je mogoče spodbujati socialne inovacije in razvoj? Svoja mnenja na to temo so si izmenjali predstavniki držav, regij, občin in organizacij civilne družbe ter praktiki in strokovnjaki. Konferenca je postregla z zanimivimi predavanji, tržnico zanimivih projektov, delavnicami o projektnih temah in obiskom uspešnega integracijskega projekta v regiji.

Podelitev nagrad Alpine Pluralism Award2018

Prvi dan konference je bila prvič predstavljena nagrada za alpsko pluralnost (Alpine Pluralism Award). Ta nagrada je bila podeljena kot del projekta PlurAlps, v štirih kategorijah, za projekte, ki so pomemben prispevek k uspešni integraciji. Predloženih in ocenjenih je bilo 41 projektov iz 6 alpskih držav.

Prva nagrada v kategoriji »Spopadanje s socialnimi spremembami kot posledica migracij« je šla v roke Hiše solidarnosti (House of Solidarity) „The 6th Continent“ v Brixenu / Južna Tirolska. Hiša solidarnosti že od leta 2002 nudi dom osebam s fizičnimi ali duševnimi problemi, brezposelnim, brezdomcem, beguncem, priseljencem in nekdanjim zapornikomin jim tako pomaga najti pot nazaj v stabilno življenje. 

V drugi kategoriji z naslovom »Ukrepi za integracijo migrantov v EU regionalni trg dela« je zmagal slovenski projekt »Revealed Hands«. V okviru tega projekta se prosilke za azil skupaj in pod vodstvom lokalnih prebivalk usposabljajo na področju tekstilne proizvodnje, kar jim pomaga pri uspešni integraciji v vaško skupnost. »Ukrepe za krepitev kompetenc migrantov za izboljšanje rabe zemljišč, ohranjanje narave in regionalnega razvoja "vključuje tretja kategorija, v kateri je zmagala italijanska "Germinale Agricoltura Comunitaria". Ta kmetijska zadruga izvaja solidarno kmetijstvo v italijanski dolini Valle Stura. Koncept temelji na soobstoju prebivalstva in naravnih virov tega območja ter tako dodatno prispeva k uspešni integraciji.

V kategoriji "Ukrepi za uspešen prehod migrantov iz šole na trg dela in spodbujanje vključevanja v dualno izobraževanje" je prvo nagrado prejel avstrijski projekt »Talents for Austria«, dijaški dom za poklicno usposabljanje & posredovanje mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva. Tukaj se mladi učijo nemškega jezika in evropskih vrednot ter pridobijo osnovno izobrazbo in nato še specializirana znanja, preden so usmerjeni na trg dela. Po enem letu lahko postanejo vajenci in tako prispevajo k socialnemu sistemu.

Opremljeni za prihodnost s pomočjo orodja za socialno načrtovanje (SPI)

V prvem delu projekta PlurAlps je omrežje občin Povezanost v Alpah razvilo tako imenovano spletno orodje za socialno načrtovanje. Instrument sestoji iz vnaprej opredeljenega procesa, vprašalnika v obliki uporabniku prijaznega spletnega orodja in priročnika. V drugi polovici projekta bo orodje razdeljeno 9 pilotnim občinam in eni pilotni regiji, in na ta način preizkušeno na območju celotne Alpske regije.Na eni od delavnic je bil instrument predstavljen zainteresiranim udeležencem in je v sodelovanju z njimi potekala intenzivna razprava. Povratne informacije se stekajo v nadaljnje delo s spletnim orodjem. 

Integracija skozi delo 

"Maramao" kaže, kako stvari potekajo v praksi.Z ekskurzijo v kmetijsko zadrugo "Maramao" v Canelli so udeleženci dobili praktični vpogled v socialno integracijo. Migranti so zaposleni kot delojemalci in tako integrirani v družbo. Vodilna misel predavanja Rebekke Ehret iz Univerze v Luzernu / Švici, namreč "migracije kot motor za socialne inovacije", se tukaj razume kot priložnost, ki je uspešno zaživela v praksi. Pobuda, ki je uspešna in spodbuja posnemanje drugih.