S ciljem svojim prebivalcem omogočiti aktivno vaško življenje, povezanost v skupnosti in prijeten dom, si občina prizadeva predvsem za široko ponudbo socialnih storitev za družine in mlade, pa tudi za starejše občane.

Integracija je uspešna le, če so potrebe domačinov in domačink ter priseljencev in priseljenk v neki skupnosti upoštevane v isti meri. Če se prebivalci in prebivalke v svojem življenjskem okolju počutijo dobro, ne bodo razmišljali o odhodu. Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ v okviru projekta EU PlurAlps podpira deset pilotskih občin in regij pri njihovih prizadevanjih za vzpostavitev prebivalstvu blagodejne ravni kakovosti življenja. Osnovni cilj projekta je skupni razvoj instrumenta za srednje in dolgoročno načrtovanje na področju socialnih zadev, ki ga sedaj preizkušajo v posameznih pilotskih občinah.

Vse to so teme in izzivi, s katerimi se občina, zaznamovana z visoko stopnjo priseljevanja in sedaj tudi pilotska občina v okviru projekta PlurAlps, Übersee am Chiemsee, sooča že dlje časa, z njimi pa se bo intenzivno ukvarjala tudi v prihodnje.

Število prebivalcev občine se je v preteklih letih stalno povečevalo, tako kot v številnih drugih krajih, pa se je istočasno povečeval tud delež migrantov. Na podlagi tega je tudi v tej občini potrebno nujno iskati rešitve, ki predstavljajo ustrezen odgovor na kulturno in jezikovno raznolikost prebivalstva. Delež starejšega in mlajšega prebivalstva sta pretežno izenačena.

Do sedaj je občina Übersee svoje aktivnosti v veliki meri osredotočala na področje socialnih zadev. S svojo ponudbo socialnih storitev, z družinskimi pomočniki, ustanovami in projekti na področju zdravstvene nege in obsežno ponudbo storitev za otroke in mladostnike, ki je edinstvena v regiji, je občina vzor ostalim. To vlogo želi ohraniti tudi v prihodnje in s sodelovanjem v projektu PlurAlps svojo ponudbo še dodatno razširiti.

Zahvaljujoč različnim ukrepom, med katere sodi denimo tudi vsakoletni sprejem za nove občane, ki ga občina prireja že vse od leta 2008, je bila integracija novih priseljencev v vaško skupnost zelo uspešna. Na ta način jim niso zgolj posredovane koristne informacije, temveč tudi občutek, da so v novem kraju dobrodošli in sprejeti. Pomemben del procesa integracije poteka tudi preko lokalnih društev.

Zaradi svoje dobre vaške strukture in ustrezne ponudbe je klimatsko zdravilišče Übersee zelo privlačno za mlade družine. Dobre prometne povezave do bližnjih mestnih središč to ponudbo samo še dodatno izboljšujejo. Kot najpomembnejše razloge, zakaj so za svoj kraj bivanja izbrali Übersee, novi priseljenci navajajo predvsem visok življenjski standard in okoliščine, pogojene z opravljanjem določenega poklica.

Podeželska občina ob jezeru Chiemsee je že aktivno vključena v različne regionalne kooperacije (med drugim na področju turizma) in v intenzivno izmenjavo s sosednjimi občinami deželnega okrožja Chiemgau.

Ta projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek Interreg programa alpskega prostora. In Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU).