Potrebe človeka in narave se prekrivajo. Strokovna konferenca 2015.

Zdravo sobivanje in pestra ter nedotaknjena narava sta glavna razloga, zakaj Alpe svojim prebivalcem predstavljajo življenja vreden prostor in hkrati vanj privabijo toliko obiskovalcev. Vendar pa obstaja nevarnost, da bodo aduti alpskih občin hitro zaigrani. Staranje prebivalstva in odseljevanje rušijo socialno ravnotežje v bolj odročnih občinah. Razseljevanje in nezadostno obdelovanje ogrožajo raznoliko alpsko naravo. V rokah občin je, da skupaj s svojim prebivalstvom opredelijo način skupnega življenja in svoj lokalni naravni prostor.

 

Jean Horgues-Debat, direktor Društva ze regionalni razvoj in sodelovanje  (ADRETS), se je v svojem impulznem referatu zavzel predvsem za družbeni in gospodarski razvoj občin v luči razpoložljivega naravnega prostora. Zgledov za tovrstno trajnostno strategijo je veliko: tako nam recimo medgeneracijski skupnostni vrt v avstrijskem Bezau kaže, kako skupno "preživljanje časa v naravi" prispeva h krepitvi vaške skupnosti. V občini gostiteljici, Saint-Martin-de-Belleville, pa mladi pomagajo pri vzdrževanju mokrišč in na ta način prevzemajo odgovornost za svoj življenjski prostor.

V okviru strokovne konference Omrežja so bile takšne zgodbe o uspehu predstavljene tudi drugim. Na delavnicah in projektnih omizjih so bila v ospredju orodja, izzivi in recepti za uspeh pri upravljanju socialnih in naravnih virov v alpskih občinah. Med drugim je bil predstavljen tudi vsealpski projekt „Youth shaping Alpine municipalities (YSAM)“ katerega cilj je spodbujanje sodelovanja mladih na ravni lokalnih skupnosti. V okviru delavnice je potekala razprava med zainteresiranimi udeleženci  o stanovanjski situaciji sezonskih delavcev v turističnih občinah. Italijanska občina Usseaux pa je predstavila projekt pridelave, predelave in trženja ajde v okviru zadružne organizacije.

Projektno srečanje dynAlp-nature

Občina Krumbach v okviru programa dynAlp-nature svoje izkušnje posreduje drugim občinam. Je ena izmed 25 projektnih občin in regij, iz sedmih alpskih držav, ki si v okviru programa dynAlp-nature prizadevajo za uresničevanje ukrepov za zaščito narave in biotske raznovrstnosti. Program spodbuja meddržavne kooperacijske projekte, ki se v prvi  liniji posvečajo temam kot so regionalno ustvarjanje dodane vrednosti, zelene površine v naseljih, usmerjanje obiskovalcev in mokrišča.

Sekcija „Sezonsko delo“

Alpske turistične občine se bodo morale še bolj intenzivno posvetiti tematiki sezonskega dela. Prikazane bodo možnosti nudenja podpore sezonskim delavcem - tako med sezono, kot tudi med letom. Sezonsko delo ima velik vpliv na demografski razvoj regije, izzivi, kot so plačljiv življenjski prostor, mobilnost v podeželskem okol- ju, medicinska oskrba ipd. pa silijo občine, da postanejo aktivne in najdejo ustrezne rešitve.

V okviru sekcije bodo predstavljeni rezultati 5. Poročila o stanju Alp. Predstavil jih bo Stalni sekretariat Alpske konvencije. 

Naslednja letna strokovna konferenca Omrežja občin "Povezanost v Alpah" bo potekala v okviru Alpskega tedna, v času od 11.-15.10.2016 v kraju Grassau, na Bavarskem.