Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ v skupni razpravi povezuje predstavnike občine z deležniki iz celotne avstrijske Koroške. Škocjan v Podjuni bo postala deveta članica regije„Južna Koroška-Karavanke“, članice omrežja AidA.

(Mlado) prebivalstvo alpskih dolin odhaja v mestna središča zaradi primanjkovanja ustreznih delovnih mest. Prekomerno staranje in upad števila rojstev predstavljata dejavnik ogroženosti. Tudi zagotavljanje lastnega obstoja je dolgoročno ogroženo. Črni scenariji se enačijo z demografskim preobratom.

Da je obvladovanje demografskega preobrata na avstrijskem Koroškem ena izmed prioritet politične agende, potrjuje tudi namestnica deželnega glavarja, Gaby Schaunig, v svojem nagovoru ob začetku konference, dne 24.04.2015 v Škocjanu. Po njenem mnenju bo potrebno prepoznavanje tveganj in iskanje kreativnih rešitev. Istočasno pa udeležence poziva k višjemu optimizmu in si želi, da bi znali izkoristiti tudi prednosti, ki jih v sebi nosi demografski preobrat. Tako na primer vidi v prihodnosti generacijo starejših, ki družbi ni v breme pač pa  - ravno nasprotno - ji daje pomemben prispevek.

Tudi oba referenta, prof. Günter Emberger s Tehnične Univerze Dunaj in Karl-Heinz Marent iz Društva za kakovostno življenje na podeželju in lokalno oskrbo v Bregenzu širita dobre ideje in pozivata k ukrepanju. Emberger poziva k prekinitvi dosedanjih vzorcev in vzpostavitvi struktur, ki spodbujajo trajnostno mobilnost: oživljanje središč, premikanje delovnih mest nazaj v podeželski prostor, zagotavljanje prednosti pešcem in kolesarjem, tako z omejitvami hitrosti kot tudi z gradbenimi ukrepi, podrejanje izgradnje parkirišč postajališčem javnih prevoznih sredstev in še veliko več.

Marent poudarja, da je vaška trgovinica več kot samo dobavitelj živil -  to je pomemben kraj srečevanja, morebiti celo zadnje "pribežališče" v okviru občine. V vaški trgovinici se ljudje med seboj poznajo in pazijo drug na drugega. „Če se Berta do desete ure ne oglasi, jo pokličejo, da vprašajo če je vse v redu.“ Te socialne funkcije občine same ne zmorejo prevzeti, zato je spodbujanje vaških trgovinic pomemben korak v smeri trajnostnega razvoja.

Na avstrijskem Koroškem se bo v letu 2015 začelo z izdelavo krovnega načrta mobilnosti za celotno zvezno deželo. Potrebno bo počakati in videti, do katere mere bodo primeri dobrih praks in prispevki predstavljeni na konferenci prevzeti v ta načrt in kasneje dejansko realizirani.

 

5. Poročilo o stanju Alp

Demografski preobrat zadeva celoten alpski prostor: vendar pa se v različnih regijah odraža na različen način. 5. Poročilo Alpske Konvencije o stanju Alp ponuja obsežne podatke in rezultate na to temo (www.alpconv.org).