Tako bi lahko zapisali skupni cilj vseh slovenskih občin, članic našega omrežja.

V vseh občinah že nekaj časa potekajo aktivnosti, ki bodo vzpodbudile načine mobilnosti, ki so prijaznejši prebivalcem in obiskovalcem teh območij. Živahnost, ki ga prinašajo obiskovalci alpskega prostora je tista, ki ta prostor ohranja, s turizmom prinaša prebivalcem preživetje in blagostanje. Nenehno pa se prebivalci soočajo tudi z negativnimi vplivi prometa in neprestanimi potrebami po širših cestah in več prostora za parkirna mesta.

Že več let se v občinah zavedajo problema, ki ga prinaša velika obiskanost alpskega prostora. Omejevanje in prepovedi  niso rešitev in tako so se v občini Kamnik in Bled lotili iskanja rešitev problemov, povezanih s prometom z izdelavo strateških dokumentov, ki sledijo ciljem razvojne in turistične politike »zelenih alpskih občin«. Cilji, ki jih definira strateški dokument so povečati kakovost in privlačnost bivanja, zagotoviti dostopnost vseh naselij in vendar hkrati povečati prometno varnost in podpirati sonaravni in uravnoteženi razvoj občin.

V prvem tednu aprila bo v Kamniku okrogla miza, na kateri bodo spregovorili o tem, kakšne so možnosti ohranjanja okolja v gorskih območjih z uvajanjem prometnih zapor za motorna vozila. Na tej okrogli mizi bodo, poleg ostalih, sodelovali tudi predstavniki občin Bohinj in Kranjska Gora, ki bodo na primerih dobrih praks predstavili svoje izkušnje. Na tej okrogli mizi pa bodo spregovorili tudi o gorskem kolesarstvu kot turističnem produktu ter o zakonodaji na tem področju.

Kolesarjenje kot alternativna vrsta prevoza in kot zdrava telesna aktivnost je v vseh občinah v porastu, zato je razumljivo, da je projekt Mreža kolesarskih poti podprlo vseh 16 županov gorenjskih občin, med njimi tudi občina Bled, Bohinj in Kranjska Gora. Tako bo na območju celotne regije vzpostavljena mreža kolesarskih poti, ki bodo v okviru projekta tudi enotno označene in promovirane kot regijski turistični produkt, dopolnjen z ustrezno turistično in gostinsko infrastrukturo.