V avstrijski regiji Južna Koroška, članici omrežja občin Povezanost v Alpah, je bil v okviru projektne pobude "BeeAware" uspešno in s pozitivnim javnim učinkom izveden ukrep za zaščito žuželk.

V sodelovanju z občino Gallicia, članico omrežja občin Povezanost v Alpah, osnovno šolo, čebelarsko zvezo in KLAR!-Südkärnten je bila kot vodilna v šolskem letu 2018/19 tema izbrana »Čebele in čebelarstvo«. Vrhunec aktivnosti je predstavljala postavitev učnega in eksperimentalnega čebelnjaka na travniku, ki ga daje na razpolago občina, s ciljem čim širše obravnave problematike zaščite čebel v luči podnebnih sprememb. Vsak projekt zahteva predanost in podporo somišljenikov; v tem primeru so jo zagotovili člani čebelarskega društva, učitelji in učenci osnovne šole, motiviranost občine in naklonjenost župana ter čebelar Haralda Jost iz čebelarske zveze, ki v prostem času prireja delavnice za učence in poleg tega skrbi za načrtovanje in izvajanje učnega programa in aktivnosti v eksperimentalnem čebelnjaku.

V okviru aktivnosti je bilo obdelanih 1000m² travnika na njem pa zasajene čebelam prijazne medovite rastline. Na problematiko podnebnih sprememb opozarjajo z panoji (ki obravnavajo teme kot so npr. ekološke niše za divje čebele, izzivi temperaturnih nihanj, pršice varroa destructor ipd.). V sodleovanju z osnovno šolo Gallicia je bila poleg tega zasnovana majhna krožna pot z informativnimi tablami na temo divjih čebel in postavljeni hoteli za žuželke in čebele.

Pomemben dejavnik uspeha v tem projektu je bila predvsem sinergija sodelujočih akterjev. Po eni strani zainteresirana in predana osnovna šola, ki je to temo vključila v svoj celoletni učni program, po drugi strani ap tudi dobro sodelovanje med vodstvom Omrežja občin Povezanost v Alpah in občino Gallicia, ki je zagotovila 2000m² travniških površin okoli učnega in eksperimentalnega čebelnjaka. Slednji mora v prihodnosti služiti kot mesto srečevanja in izmenjave mnenja o teh temah.

Najpomembneje je najti že omenjene akterje, uporabiti obstoječe mreže in se povezati. Tak pristop ustvarja spodbudno okolje za občine, v katerem slednje lahko izpolnijo svoje odgovornosti za prihodnost.

Več informacij o projektu "BeeAware" najdete na:

https://alpenallianz.org/de/projekte/beeaware; http://beeaware.blog/

 

V avstrijski regiji Južna Koroška, članici omrežja občin Povezanost v Alpah, se je povezalo 7 občin in skupaj oblikovalo modelno regijo prilagajanja podnebnim spremembam (KLAR). Zvezna pobuda podnebnega sklada si prizadeva z vključevanjem odločevalcev na ravni politike in uprave regije KLAR prispevati k intenzivnejšemu ukvarjanju s problematiko podnebnih sprememb med prebivalstvom in se na tej poti posledično izogniti zgrešenim prilagoditvam v regiji in na lokalni ravni.

Cilj prilagoditev je anticipativno reagirati na pretekle in prihodnje podnebne spremembe (npr. povečanje vročinskih dni)  in ukrepati na tak način, da se preprečijo škoda in izkoristijo obstoječe možnosti  (npr. mehki turizem).

Za prilagoditev so na voljo številne možnosti, kot npr.:  informativni ukrepi, ki se osredotočajo na ozaveščanje, "zeleni" ukrepi, npr. obnovitev vodnega telesa ali  "sivi" ukrepi, npr. tehnična stabilizacija naklona ali tehnična zaščita pred poplavami. Te ukrepe lahko izvajajo neposredno prizadeti občanke in občani, pa tudi občine / regije ali zasebne in javne ustanove.