Visoka atraktivnost gorske regije mora občini pomagati ohraniti obstoječo ponudbo in le to razširiti z ustreznimi dodatnimi storitvami.

Integracija je uspešna le, če so potrebe domačinov in domačink ter priseljencev in priseljenk v neki skupnosti upoštevane v isti meri. Če se prebivalci in prebivalke v svojem življenjskem okolju počutijo dobro, ne bodo razmišljali o odhodu. Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ v okviru projekta EU PlurAlps podpira deset pilotskaih občin in regij pri njihovih prizadevanjih za vzpostavitev prebivalstvu blagodejne ravni kakovosti življenja. Osnovni cilj projekta je skupni razvoj instrumenta za srednje in dolgoročno načrtovanje na področju socialnih zadev, ki ga sedaj preizkušajo v posameznih pilotskih občinah.

Združenje občin Brianconnais, ki obsega kar 13 občin, vidi najpomembnejše izzive predvsem v visoki stopnji priseljevanja in sezonskega dela. Poleg težav, ki jih v zadnjem času povzročajo begunske migracije iz kriznih območij, posebno situacijo v tej regiji definira tudi veliko število sezonskih delavcev. Sem na delo prihaja veliko državljanov Italije, kar je pogojeno z geografsko lego v bližini državne meje. Zaposleni so predvsem v manjših podjetjih, kot zdravniki v bolnišnicah, dokaj pogosto pa se tukaj tudi za stalno naselijo. Iz tega so nastale različne oblike kooperacij s sosednjo državo.

Visoka stopnja priseljevanja in velik obseg sezonskega dela (na podlagi intenzivnega zimskega turizma) zahtevata ustrezno ponudbo storitev in ukrepov za zadovoljevanje zelo raznolikih potreb prebivalstva. Preko udeležbe v projektu PlurAlps kot pilotska občina si občina prizadeva za izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks z drugimi regijami, ki bi jih bilo mogoče v nadaljevanju realizirati v lokalnem okolju. Še zlasti na področju zdravstva zagotavljanje ustreznih storitev, za relativno mlado populacijo, še ni povsem zadovoljivo.

Brianconnais na površini več kot 800 km2 združuje tri največja področja v Franciji. Povezanost občin med sabo kakor tudi z okoliškimi kraji in občinami v večji meri zagotavlja železniška infrastruktura.

Občina Briancon je najvišje ležeče mesto v Evropi in od leta 2010 nosi naziv „zdravega mesta“, ki ji ga je v okviru projekta za spodbujanje zdravega življenja v občinah podelila svetovna zdravstvena organizacija WHO. V okviru omenjenega projekta si občina prizadeva za alternativne energije, izboljšanje kakovosti pitne vode, spodbujanje elektromobilnosti, brezplačen mestni avtobusni promet in gradnjo podzemnih garaž.

Združenje občin naj bi nudilo podporo posameznim občinam pri njihovem razvoju in poleg tega pripomoglo k združevanju pristojnosti in upravno-administrativnih nalog. Načrtovanje socialnih in kulturnih ukrepov poteka na skupni ravni, kar po drugi strani omogoča tudi lažje ohranjanje storitvene ponudbe.

Ta projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek Interreg programa alpskega prostora. In Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU).