Uvodni dogodek tridelne serije mednarodnih konferenc na temo priseljevanja v alpskem prostoru, dne 22. in 23. januarja 2016 v Grainau/D.

Alpski prostor in njegovo raznolikost močno zaznamujeta priseljevanje in odseljevanje prebivalstva. Priseljenci se zavestno odločajo za bolj umirjen življenjski slog v gorskih predelih - cenijo visoko kakovost življenja, ki jim jo ponuja alpski prostor. Istočasno prebivalci zapuščajo alpske doline in se selijo v mestna središča, kjer najdejo boljše povezave do trga dela in (digitalne) infrastrukture. Aktualna begunska problematika v to situacijo vnaša še en dodaten aspekt: To so ljudje, ki, ne vedno po lastni želji, prihajajo v alpski prostor in morajo ta poseben življenjski prostor, z vsemi njegovimi lastnostmi in običaji, najprej šele spoznati. S projektom Skupaj. Živeti v Alpah se Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ sooča z izredno široko temo priseljevanja v alpski prostor in želi na ta način pomagati občinam ter prispevati k oblikovanju rešitev.

Kako ravnati s fenomenom pri- in odseljevanja na podeželju? Kako lahko raznolikost komuniciramo in dejansko izkoristimo kot priložnost? Kaj pomeni kultura dobrodošlice?

S ciljem, na podlagi izmenjave izkušenj izdelati koncepte za ta in druga vprašanja, so v nemškem Grainau za isto mizo sedli predstavnice in predstavniki alpskih občin iz Nemčije, Avstrije, Italije in Slovenije.

Izzivi, s katerimi se srečujejo občine so zelo raznoliki: Na podlagi konkretnih primerov iz občin Dordolla/I, Garmisch-Partenkirchen/D, Hermagor/A, Ormea/I, Ruhpolding/D, Siegsdorf/D, Wörgl/A und Zwischenwasser/A, je potekala razprava med drugim v zvezi z naslednjimi temami:

  • Ekonomske migracije/Lifestyle Migration
  • Življenje v področjih odseljevanja
  • Kultura dobrodošlice
  • Priseljevanje (beguncev) na podeželju
  • Integracija: Kako dolgo lahko traja integracija?
  • Sobivanje: odkrit odnos, pričakovanja

Po intenzivni in konstruktivni izmenjavi bodo nekatere teme dodatno poglobljene v okviru dveh nadaljevalnih dogodkov, ki bosta organizirana v teku projekta projekta. Oblikovani so bili tudi konkretne želje in cilji, na primer:

  • ustvarjanje plačljivega stanovanjskega prostora
  • uravnoteženost med priseljevanjem na eni ter interesi in potrebami domačega prebivalstva na drugi strani
  • enotni pogoji za begunce
  • dolgoročnejše bivanje beguncev na podeželju s ciljem boljše integracije

Rezultati projekta bodo predstavljeni v okviru Alpskega tedna, dne 14. oktobra 2016 v Grassau/D. Projekt podpira nemško predsedstvo Alpske konvencije 2015-2016.