Da je sodelovanje med mesti in podeželjem občutljivo področje, smo že vedeli. Da je tako občutljivo, da bo projekt propadel, tega nismo vedeli.

»Neuspehi so smerokazi na poti do uspeha« - C. S. Lewis

 

Zakaj je projekt »Stadt und Land im Fluss« propadel?

 

To je vprašanje, ki nas še posebej muči. Zakaj naši napori niso obrodili sadov, čeprav smo za to storili vse, kar smo lahko? Cilj našega projekta je bil v okviru delavnic združevati občine neke regije in se pri tem posvečati temi »sodelovanje med osrednjimi občinami in okolico«. V teh delavnicah naj bi bil opredeljena področja delovanja in v nadaljevanju sprejeti konkretni naslednji koraki.

Kljub finančni podpori avstrijskega Zveznega ministrstva za trajnost in turizem nam ni uspelo okrepiti odnosa med mestom in podeželjem v štirih pilotnih regijah, v štirih avstrijskih zveznih državah. Že v začetku se je izkazalo, da bo težko najti potencialne pilotne regije. Moja kolegica Gabriele Greußing, ki je projekt vodila, je sicer za sodelovanje uspela navdušiti nekatere regije. A ko je nazadnje šlo za konkretno izvedbo, so se le-te umaknile. Le v eni izmed teh regij je bil projekt izpeljan po načrtu, čeprav z določenim časovnim zamikom.

Kaj je botrovalo temu? Več faktorjev, pravi strokovnjakinja. Tekom projekta smo lahko te faktorje definirali in poimenovali. Ni nam jih pa uspelo odpraviti in regije s predlogi rešitev vendarle prepričati v izvedbo projekta. Vodilno načelo naše organizacije pa je, da se učimo drug od drugega.

»Neuspeh ni slepa ulica, ampak obvoz« - Zig Ziglar

 

Naše pridobljeno znanje vam zato radi predajamo. Z intenzivnimi pogovori s strokovnjaki ter intervjuji z regionalnimi direktorji in župani smo lahko svoje znanje dodatno nadgradili. Za pojavljene probleme lahko na spletni strani projekta najdete primerne strategije reševanja in predloge rešitev za uspešno sodelovanje.

Na www.alpenallianz-stadt-land-fluss.org si lahko ogledate, kako smo z izvedbo projekta pridobili posebna spoznanja.

 

Projekt »Stadt und Land im Fluss« (od 16.10.2016 do 15.11.2018) je v okviru avstrijskega predsedovanja Alpski konvenciji izvedlo omrežje občin Povezanost v Alpah in ga je finančno podprlo avstrijsko Zvezno ministrstvo za trajnost in turizem.

Projektna ideja je vključevala okrepitev odnosov med mestom in podeželjem v štirih pilotnih regijah, v štirih zveznih državah Avstrije. V teh pilotnih regijah aj bi bili opredeljeni prvi koraki za nadgradnjo ali izboljšanje odnosov med osrednjimi in okoliškimi občinami.

Cilj projekta je bil okrepiti razumevanje nujnosti, predpogojev in dejavnikov uspeha odnosov med mesti in okolico. Primeri različnih obstoječih modelov za uspešno sodelovanje bi morali podpirati in spodbujati prve korake za sodelovanje na nekem področju.