Upravni odbor omrežja občin Povezanost v Alpah je dne 25. maja 2018 na Bledu/Sl sprejel sklep o sprejemu francoske regije Communauté de Communes Alpes Provence Verdon v članstvo omrežja. Nova članica v omrežje vnaša pridih francoske Provanse.

Regija Communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière (CCAPV) se razprostira na nadmorski višini med 600 in 3050 m, na stičišču predalpskega sveta, Provanse in Azurne obale. Njeno podnebje zaznamujejo mediteranski in alpski vplivi. Ozemlje je prepredeno s številnimi vodotoki, med katerimi je morda najbolj značilna reka Verdon z njenimi slavnimi soteskami. Zveza občin, ki je bila ustanovljena dne 1. januarja 2017 obsega 41 občin in 1.716 km². Na tem območju živi pribl. 11.300 prebivalcev, kar pomeni, da je gostota poseljenosti (6,6 prebivalcev/km²) dokaj nizka.

Regija CCAPV je podeželsko, odročno območje, ki je usmerjeno predvsem v turizem, kmetijstvo, trgovino na drobno in storitveno dejavnost. Regija je začela več pobud za spodbujanje trženja regionalnih izdelkov. Ena izmed njih je seznam Pays Gourmand (dežela gurmanov), ki vsebuje imena kuharjev, ki na svojih kmetijah in v svojih gostiščih ponujajo regionalne proizvode. Tudi kostanjev nasad na območju gorskega masiva Gres d'Annot, ki ga zaznamujejo mogočni peščenjaki, doživlja renesanso, za katero je v prvi vrsti zaslužna mobilizacija številnih lokalnih akterjev. Projekt LEADER, ki se je začel leta 2018, je namenjen promociji alpskega in planšarskega kmetijstva. Zaradi prisotnost volka pa želi regija svojim kmetom pomagati najti rešitve na področju konfliktov uporabe in na ta način okrepiti svoj poklic.

Regija CCAPV je bila izbrana za pilotsko regijo v okviru projekta Speci'Alps, katerega cilj je opozoriti na pomen narave v Alpskem prostoru. Na tem mestu posebej izpostaviti velja podporo občini Villars Colmars, ki se z organizacijo vsakoletnega avgustovskega festivala ‚Amountagna’ zavzema za ohranitev alpskega in planšarskega gospodarjenja in kmetovanja.

Pozdravljamo novo članico Communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière in njenih 41 občin in se veselimo uspešnega sodelovanja. Naslednja možnost izmenjave bo v času od 12. do 14. september v Guillestre/F in v Ostani/I v okviru letnega srečanja francoskih občin, članic omrežja občin Povezanost v Alpah.

Spletna stran: www.ccapv.fr