Kako so lahko občine uspešne pri ravnanju z raznolikostjo v alpskem prostoru, kako naj se soočajo s fenomenom priseljevanja in poskrbijo za boljšo kakovost bivanja?

V okviru Alpskega tedna 2016 v nemškem mestecu Grassau/D je bil uspešno zaključen projekt Skupaj.Živeti v Alpah. Udeleženci projekta, med njimi predstavniki občin, zaposleni v lokalnih in regionalnih upravah, predstavniki nevladnih organizacij in študenti, so skupaj iskali odgovore na vprašanja povezana z "Alpami & demografijo" oz. "Alpami & kakovostjo življenja".

  • Kako doseči večjo vzajemno priznavanje različnih skupin, ki se čutijo prizadete zaradi priseljevanja?
  • Kako bolje uskladiti aktivnosti z nadrejenimi organi, da bi le-ti čutili svojo vpetost v nacionalne strategije in dejavnosti?

V okviru dvojnega panela je prihodnjo vlogo občin, v luči opisanih sprememb, v svojem prvem prispevku predstavil Oliver Christoph. Nakazana je bila ena izmed možnih poti, kako iz doslej običajnega "upravnega gradu" narediti "prilagodljivo agencijo občino".

Župan Ostane, Giacomo Lombardo, je opisal dogajanje v svoji občini v preteklih letih. Le-to so angažirani in predani posamezniki uspeli ponovno obuditi v življenje.

Župan občine Übersee in predsednik omrežja občin "Povezanost v Alpah", Marc Nitschke, je predstavil strategije svoje skupnosti glede različnih oblik priseljevanja, ter njihova prizadevanja za izboljšanje kakovosti življenja vseh, tako dosedanjih kakor tudi novih prebivalcev.

Posebna pozornost je bila namenjena prispevku inženirja Andreasa Postnerja, ki je predstavil model preproste in cenovno ugodne gradnje v Predarlskem. Ta model zagotavlja gradnjo cenovno dostopnih stanovanj za begunce, ki pa so hkrati primerna tudi kot prva stanovanja za mlade domače pare.

Rezultati panelov:

  • Občine so soočene z novimi izzivi, ki jih morajo uspešno premagati. To lahko storijo samo v okviru stalnega sodelovanja s prebivalstvom. Tukaj je potrebno veliko ustvarjalnosti in stalna medsebojna izmenjava. Veliko rešitev je treba opredeliti regionalno, zaradi česar obstaja velika potreba po sodelovanju.
  • Občine bi morale biti odprte za spodbujanje novih projektov. V ta namen je potreben koordinator, ki zagotavlja dobro mreženje.
  • Projekti, ki temeljijo na neformalnem srečevanju ljudi, se zdi, da zelo dobro delujejo in so podlaga za spremembe.
  • K uspešnemu ravnanju z raznolikostjo v alpskem prostoru lahko lokalne skupnosti prispevajo naslednje:
  • Kot odgovorni politiki, morajo razmišljati tako globalno, kakor tudi regionalno, razmišljati lokalno, v smislu in interesu državljanov in za skupnost.
  • Uprava se mora naučiti, kako se bolje specializirati in osredotočiti na naloge v regiji. => "Več kakovosti namesto količine"

Rezultati dogodka bodo vključeni v projekt PlurAlps, ki se je začel izvajati 11. januarja 2016.