Renesansa „starih“ naravnih vrednot
Beschlinger Berg @ Georg Rauch

Renesansa „starih“ naravnih vrednot

Projekt Bergheimat (gorska domovina) ponuja ideje za ohranjanje in razvoj naravnega prostora.

Družina Peßl že več generacij gospodari s travnatimi površinami na območju imenovanem Magerheuberge am Beschlingerberg v kraju Nenzing, v avstrijski zvezni deželi Predarlski. Tukaj ne domujejo le redke vrste rastlin, kot na primer kukavičevka, gadnjak ali travniška blestivka, pač pa tu gnezdi tudi lepo število valečih ptic, med njim drevesna cipa, simbol nedotaknjene kulturne krajine.

Njegov tast je te travnike kosil še ročno, s koso. Danes si Markus Peßl pomaga z motorno kosilnico. V mesecu juliju je na vrsti seča košenice, v mesecu septembru pa košnja nizkih barij in apnenčastih mokrišč, ki so kot kamni mozaika razpršena po terenu. Po košnji sledi spravilo sena v dolino, na sušenje. Pri tem pomaga vsa družina pa tudi prijatelji. Družina skrbi za 14 hektarjev travišč in senožeti, od tega 5,5 hektarjev travnikov za steljo. Na teh se vsako sezono pridela 35 okroglih bal, ki jih potrebujejo za lastno živino, med njimi 15 vzrejnih živali, 10 krav molznic in nekaj telet. „Ti travniki imajo svoj čisto poseben značaj, ampak če z njimi ne bi ustrezno gospodarili, bi se nam gozd razširil v dnevno sobo “, pove kmet.  

Pokrajina ki izginja

Problematiko izginjanja nazorno pokaže primerjava zračnih posnetkov. Tako danes na tem mestu najdemo le še majhen del nekoč parkom podobnih površin, ki so tukaj prevladovale v 50ih letih prejšnjega stoletja. Postopoma so se razrasle breze, smreke in jelke, ki ogrožajo življenjski prostor številnih rastlin in živali, ki za preživetje nujno potrebujejo odprto pokrajino. Od središča Nenzinga do Beschlingerberga, ki je hkrati ena najpomembnejših rekreacijskih območij regije, je samo deset minut.

Potopno uresničevanje

Pobudo za projekt Bergheimat je v letu 2002 vložila občina. Narejen je bil posnetek stanja in opravljena analiza vseh naravnih vrednot, v nadaljevanju pa so bili zbrani predlogi za ohranjanje in razvoj naravnega prostora v Nenzingu. Biolog Georg Amann in njegov prijatelj, načrtovalec, Georg Rauch, sta za sedaj že preminulega Markusa Ammana in njegove sodelavce oblikovala temeljni nabor ukrepov, po posameznih parcelah, ki so se nato sukcesivno izvajali v naslednjih letih. Sledili so številni razgovori s kmeti in lastniki zemljišč. Pri krčenju gozdov na v ta namen opredeljenih območjih so sodelovale tudi šole in podjetja. S podporo omrežja občin der „Povezanost v Alpah“ so se projektu pridružili in ga finančno podprli tudi različni skladi, deželne službe in ustanove na državni in evropski ravni. „ Projekt je vzpodbudil različne  kmetovalce, da se ponovno lotijo obdelovanja. Posledično pase je izboljšala tudi ozaveščenost drugega dela prebivalstva “, še doda Peßl.

Uresničevanje kot vzorčni primer

Danes je ohranjanje odprte pokrajine na pobočjih Nenzinga politični cilj, ki je zapisan tudi v aktualnem prostorskem načrtu (REK 2015). Razlog: Prostor se v Nenzingu dojema kot „pomemben sestavni del kakovosti bivanja in življenja v tem okolju“. Prostorski načrti in njihovo participativno udejanjanje, tako na območju Beschlingerberga, kakor tudi drugje znotraj območja izvajanja projekta „Bergheimat“, veljajo za vzorčne primere.

„Res bi bilo škoda, če bi sedaj spet vse zaraslo in bilo dolgoletno delo zaman“, je prepričan naš sogovornik. Prav zaradi tega sta tudi novi Odbor za okolje in ekipa za naravno raznolikost, ki se združuje okoli Elfriede Ribbers, skupaj ponovno obudila stagnirajoč projekt. „S projektom Bergheimat si želimo nadaljevati in na ta način ohraniti lepa, biotsko raznolika področja Nenzinga za prihodnost “, pravi predsednica Odbora za okolje.