Preseljevanje znotraj regije, želena priseljevanja zaradi potreb trga delovne sile, naseljevanje beguncev v podeželskem prostoru, odseljevanje mladih in družin .. občine v alpskem prostoru se soočajo z raznolikimi vidiki problematike pri- in odseljevanja. Naloga, ki jo morajo pri tem opraviti, pa je izredno zahtevna!

Serija dogodkov v okviru nemškega predsedovanja Alpski konvenciji:

V projektu Skupaj.Živeti v Alpah gre v prvi liniji za iskanje predlogov rešitev, ki bodo nakazale, kako lahko občine podprejo in sooblikujejo tako sobivanje različnih kultur kot tudi identifikacijo s specifičnim življenjskim prostorom v Alpah.

Projekt obsega tri dogodke v nemškem alpskem prostoru, ki se bodo zvrstili v času od 2015 do 2016 - v občinah Grainau, Leutkirch ter v okviru Alpskega tedna 2016 tudi v občini Grassau. 

V okviru projekta bo oblikovana možnost za vsealpsko povezovanje čim večjega števila akterjev s tega tematskega področja. Primeri naj služijo kot pogum za kreativno soočanje z novimi izzivi.

Več datume

„Upravljanje kulturnih raznolikosti“ dne 29.04.2016 v Leutkirch/D.

„Integracija kot osrednji izziv“ v okviru Alpskega tedna (11.-15.10.2016) v Grassau/D.