Strateško srečanje Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ in CIPRE International, dne 12.02.2016 v Innsbrucku/A

Medsebojno sodelovanje Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ in CIPRE International sega nazaj do leta 1997, ko je bilo ustanovljeno Omrežje občin. Od takrat dalje obe organizaciji uspešno sodelujeta pri uresničevanju Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni.

Na podlagi skupnih temeljnih vrednot in s ciljem še dodatno utrditi medsebojno izmenjavo ter izkoristiti potencialne sinergije so se predstavniki upravnih odborov obeh organizacij srečali v mestu, ki, kako prikladno, nosi naziv„prestolnica Alp“.

Po besedah predsednika Omrežja, Marca Nitschkeja, je bila povod za srečanje obojestranska želja po oblikovanju struktur za učinkovito izmenjavo, dobro mreženje in uspešno medsebojno sodelovanje, katerih skupni cilj je trajnostni razvoj v Alpah.

                       

 

V okviru delavnice je tekla razprava o tem, kako tudi v prihodnje združiti moči, predvsem na področju razvoja projektov. Naslednji korak bo priprava skupnega dokumenta „Memorandum of Understanding“ , v katerem bodo opredeljene skupne vsebine in tematska področja za nadaljnjo kooperacijo.