Sodelovanje med Omrežjem občin in delovnimi telesi Alpske konvencije vedno bolj intenzivno.

V okviru nacionalnega slavnostnega dogodka ob začetku nemškega predsedovanja Alpski konvenciji, dne 16.12.2014  Berlinu, je bilo jasno videti - Omrežje Aida je pomemben partner pri izvajanju Alpske konvencije!

Med prioritete nemškega predsedstva, v obdobju od 2015 do 2016, spada tudi "usmerjanje pozornosti oz. prizadevanje za praktično realizacijo in razumevanje Alpske konvencije med prebivalstvom". Kajti Alpska konvencija lahko resnično zaživi le ob aktivni podpori prebivalstva.

Takšna usmeritev programa nemškega predsedovanja Alpski konvenciji pa je praktično identična z vodilom omrežja "Povezanost v Alpah". Ugotovitev, da se z našimi cilji strinjajo tudi delovna telesa Alpske konvencije in dejstvo, da nas slednja smatrajo za primernega partnerja za uresničevanje teh ciljev - sta zagotovo pomembna  potrditev dolgoletnih aktivnosti omrežja in naših članskih občin.

S projektom „Skupaj.Živeti v Alpah“ bo nemško predsedstvo podprlo celo vrsto dogodkov, namenjenih občinam v alpskem prostoru. Njihova osrednja tema bo "Priseljevanje in odseljevanje v alpskem prostoru", ki bo obravnavana z različnih zornih kotov.

V letu 2015 bosta ob podpori Stalnega sekretariata Alpske konvencije izvedeni še dve delavnici na temo "demografskih sprememb". V tem okvirju bodo predstavljeni rezultati 5.  poročila o stanju Alp - na avstrijskem Koroškem bo pri tem glavni poudarek na mobilnosti in lokalni oskrbi, v Franciji pa na različnih izzivih, povezanih s sezonskim delom

Marc Nitschke in generalni sekretar Alpske konvencije, Markus Reiterer, sta v Berlinu, v navzočnosti nemške zvezne ministrice za okolje, Barbare Hendricks, podpisala tudi ustrezni tozadevni dogovor.