Švicarska članska občina je razvila mobilno aplikacijo „Alp mobi“ za boljšo izmenjavo informacij med občino in prebivalstvom.

Občine se pogostokrat znajdejo pred številnimi izzivi in vprašanjem, kako jih vse uspešno obvladati? Potrebne so strategije – le te služijo kot kažipoti, gredo z roko v roki s postopkom realizacije in dolgoročno vodijo do cilja. Članska občina Isérables v švicarskem kantonu Unterwallis je delovala v tem smislu in v sodelovanju s prebivalci razvila strategijo „Isérables 2025“. Izhodišče za razvoj strategije sta, kot navaja predsednik občinske uprave, Régis Monnet, predstavljali dve vprašanji:

  • Kako lahko v našo občino privabimo nove priseljence in kako lahko istočasno preprečimo odseljevanje obstoječega prebivalstva?
  • Kako lahko lokalnim malim podjetjem ponudimo privlačne pogoje za poslovanje?

V okviru razvoja strategije je potekalo več delavnic, v katerih so bili v sodelovanju s prebivalci identificirani ukrepi in opredeljena njihova prioriteta. Sledila je faza realizacije in financiranje ukrepov. Čeprav je občinski svet sprejel potrebne spremembe v občinskem proračunu, je bilo potrebno zagotoviti dodatne vire sofinanciranja.

Konkretizacija s podporo omrežja Povezanost v Alpah.

Projekt „Kultura dobrodošlice v gorskih občinah“, pod vodstvom švicarskega omrežja Povezanost v Alpah, ki ga je finančno podprl tudi Švicarski zvezni urad za prostorsko načrtovanje (ARE), je prišel ravno ob pravem času. Tako je bilo možno, še pred načrtovano adaptacijo vaškega trga v novo privlačno središče, zagotoviti financiranje za pripravo  tehničnih specifikacij za razpis.

Sledil je razvoj mobilne aplikacije (Alp mobi). Aplikacija predstavlja neke vrste elektronsko občinsko okence, ki omogoča izmenjavo informacij med občino in prebivalci. Tako lahko vsak z enim samim klikom izve, kaj se dogaja v občini Isérables ali pa se mu, kar je še bolj preprosto, najpomembnejše informacije posredujejo preko SMS. Kot nadaljnji ukrepi so za jesen 2017 predvidene izvedbe anket med malimi podjetji in dnevnimi migranti, s ciljem še podrobneje spoznati njihove potrebe in izvesti potrebne spremembe v občini. Zelo pomembna ciljna skupina pri tem so mladi, saj je za gorsko občino Isérables izrednega pomena izvedeti, zakaj mladi zapuščajo, ostajajo ali se selijo v to občino. Prav zato so jeseni 2017 načrtovani tudi večerni dialogi z mladostniki.

Vsi ukrepi so zasnovani kot povabilo, sodelovanje v projektu naj temelji na lastni želji, ne pa obvezi. Prav zaradi navedenega je strategija in njena uveljavitev v praksi pri „Bedjuis“-ih (tako se zaradi njihovega domnevno saracenskega izvora imenujejo prebivalci občine) naletela na tako dober odziv.