Delo na področju administrativnih zadev in spoznavanje metod in procesov za oblikovanje aktivne multikulturne skupnosti.

Integracija je uspešna le, če so potrebe domačinov in domačink ter priseljencev in priseljenk v neki skupnosti upoštevane v isti meri. Če se prebivalci in prebivalke v svojem življenjskem okolju počutijo dobro, ne bodo razmišljali o odhodu. Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ v okviru projekta EU PlurAlps podpira deset pilotskih občin in regij pri njihovih prizadevanjih za vzpostavitev prebivalstvu blagodejne ravni kakovosti življenja. Osnovni cilj projekta je skupni razvoj instrumenta za srednje in dolgoročno načrtovanje na področju socialnih zadev, ki ga sedaj preizkušajo v posameznih pilotskih občinah.

Tudi v severnoitalijanski pilotski občini Budoia sta socialna raznolikost in uspešno upravljanje z njo, v zadnjih letih postali del vsakdana. Približno 11 do 12% odstotkov prebivalstva v občini Budoia je priseljencev. Prvotna podoba kraja in predvsem kmetijske površine so se v preteklosti zaradi odseljevanja močno spremenile. Kljub temu pa Budoia zadnjih 15 let beleži porast prebivalstva v višini 20%. Tukaj se naseljujejo predvsem mlade italijanske družine pa tudi priseljenci z migracijskih ozadjem. Integracija slednjih je uspešna, saj se je domala vsem uspelo vključiti v trg dela, pa tudi vsakodnevno sobivanje poteka brez težav.

V okviru projekta PlurAlps se želi občina Budoia posvetiti predvsem svoji administrativni situaciji in v primerjavi z nekaterimi drugimi občinami spoznati in usvojiti metode in procese za razvoj aktivne multikulturne družbe.

Občina Budoia svojim prebivalcem, tako starim kot novo priseljenim, že v tem trenutku ponuja visoko kakovost bivanja. Ohranjanje in stalno izboljševanje le-te tudi v prihodnje pa je eden izmed glavnih ciljev, ki si jih je zastavila občina. Ponudba socialnih storitev je zelo dobra in obsežna, bližnja središča, kot so Aviano, Pordenone in Polcenigo pa so dostopna z javnimi prevoznimi sredstvi.

S svojo udeležbo v projektu PlurAlps želi občina prevzeti pionirsko vlogo v regiji. V tehničnem pogledu ji je to že uspelo, saj kot prva italijanska občina ponuja vpogled v svoje bilance preko spleta. Poleg tega je članica nacionalnega združenja italijanskih občin in od preteklega leta sodeluje v komunalnem energetskem programu, vse bolja pa svojo pozornost intenzivno usmerja tudi v dodatno izboljšanje obstoječe ponudbe za svoje kulturno izredno raznoliko prebivalstvo.

Ta projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek Interreg programa alpskega prostora. In Zvezno ministrstvo za okolje, vastvo narave in varnost reaktorjev (BMU).