Četrtletno poročilo I/2021

V prvem četrtletju leta 2021 smo sprejeli nove izzive, ki bodo leto zapolnili s svežimi prizadevanji in plodnimi izmenjavami. Novim temam trajnostnega razvoja občin se bomo posvetili po načelu

»Kdor dela to, kar že zna, vedno ostane to, kar že je« - Henry Ford.

Naslednji dve leti se bo omrežje alpskih občin »Povezanost v Alpah« skupaj s CIPRO International posvečalo vedno pereči temi trajnostnega usmerjanja obiskovalcev. Zlasti v letu pandemije COVID-19 je nekatere občine v alpski regiji prizadela pravcata poplava obiskovalcev in dnevnih izletnikov, ob tem pa si sprostitve na podeželju želi tudi lokalno prebivalstvo. Opisana problematika bo predstavljala glavno izhodišče za iskanje individualnih odgovorov na vprašanje, kako uspešno in na vzdržen način združiti iskalce sprostitve in zaklade narave. In prav to je cilj novega projekta speciAlps2 *.

V štirih pilotnih regijah, Naravnem parku Tiroler Lech/AT, Bad Reichenhallu/DE, Balme/IT in Kamniško-Savinjske Alpe/SL bo cilj projekta spodbuditi sodelovanje z lokalnimi zainteresiranimi stranmi, s ciljem skupnega razvoja akcijskih načrtov in izvedbenih strategij za posebej obremenjena območja. Prepričani smo, da v Alpah obstaja že veliko primerov dobrih praks na področju usmerjanja obiskovalcev. Eden izmed ciljev projekta je te prakse promovirati in jih uporabiti kot vir navdiha v pilotnih regijah. Seveda pa se tudi projekt speciAlps2 zanaša na dodano vrednost, ki jo prinaša mednarodna izmenjava. Poleg pilotnih regij pa je sodelovanje v izmenjavah in vključevanje v aktivnosti omogočeno tudi vsem drugim članskim občinam, ki jih zanima ta tema. O tem bomo še poročali.

Poleg navedenega pa si projekt speciAlps2 prizadeva tudi za to, da bi izkušnje tega projekta obrodile sadove v celotni alpski regiji. Na rezultatih iz pilotnih regij namreč temeljijo priporočila in usmeritve (regionalnih) politik, ki jih delijo tudi organi Alpske konvencije in EUSALP. Skupaj z mladimi bomo razvili pravila za objave iz naravnega okolja na družbenih omrežjih in tako pripomogli k večji ozaveščenosti in boljšemu posluhu za specifične potrebe občutljivih področij.

Drugo izmed prav tako pomembnih tem v procesu digitalizacije občin pa obravnava projekt StartAlp **. Ta projekt bo potekal vse leto in se bo uradno zaključil decembra 2021. Osredotoča se na bavarsko alpsko regijo in si med drugim zastavlja vprašanje, kako lahko občine spodbujajo prihod start-up podjetij in uspešno gradijo podobo privlačnega življenjskega prostora za pripadnike »digitalne generacije«.

V okviru šestih delovnih srečanj, namenjenih zainteresiranim občinam, članicam omrežja, bodo obravnavane aktualne teme s področja digitalizacije, kot npr. spodbujanje ustanavljanja podružnic zelenih gospodarskih družb, izboljšane digitalne komunikacije z javnostjo ali koncept »pametnih naselij«. Ali bi morda želeli, da ta projekt kot primer preuči tudi situacijo v vaši občini? V tem primeru se obrnite na naš sekretariat, kajti v okviru projekta Start-Alp bomo sodelovali s štirimi bavarskimi pilotskimi občinami.

Rezultati projekta bodo koristili tudi našim mednarodnim članicam in bodo predstavljeni v okviru letošnje strokovne konference, ki bo potekala v času od 10. do 11. septembra 2021 v Saas-Fee / CH.

Trenutno upamo, da se bomo lahko srečali v živo. Kljub temu konferenco načrtujemo kot hibridni dogodek, da bi na ta način ponudili možnost sodelovanja tudi tistim članom, ki v Švico ne morejo potovati iz osebnih razlogov ali zaradi omejitev, ki bi jih morda uvedle posamezne države.

Informacije o vseh dogodkih omrežja občin in partnerskih organizacij alpske družine najdete v priloženem PDF dokumentu.

Veselimo se številnih skupnih trenutkov v letu 2021, tako virtualnih kot tudi v živo!

Marc Nitschke in ekipa omrežja alpskih občin "Povezanost v Alpah"

* speciAlps2 financira nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost

** Start-Alp financira Bavarsko državno ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov.

Omrežje alpskih občin "Povezanost v Alpah" vas želi s tem četrtletnim poročilom obvestiti o trenutnem delu omrežja. V skladu z našim načelom "Izmenjava - načrt - realizacija", vam želimo ponuditi informacije in strokovno znanje in tako tudi vaši občini zagotoviti solidno podlago za prilagajanje prihodnjim izzivom. Dodatne informacije o naših projektih in prireditvah najdete na spletni strani www.alpenallianz.org.