Posledice demografskega preobrata postajajo vedno bolj opazne v podeželskih območjih alpskega prostora. Kljub temu si prebivalci želijo sodobni in kakovostni življenjski prostor in zaradi tega na občine naslavljajo določene zahteve. V okviru projekta Oblikujemo prihodnost Alp je bila v letu 2014 sprožena razprava na ravni županov in predstavnikov občin, s ciljem izdelati skupne predloge rešitev, ki naj bi pripomogle k ohranjanju uravnoteženih družbenih struktur in k trajnostnemu razvoju občin.

Kako naj občine zagotovijo privlačen in hkrati finančno dostopen življenjski prostor za družine? Kako se občine soočajo z vedno večjimi zahtevami prebivalstva in kako slednje vključujejo v lastne procese odločanja? Kaj lahko storijo občine, ko se zapirajo lokalna podjetja in primanjkuje podmladka? 

 Ta in podobna vprašanja trenutno zaposlujejo nemške članice Omrežja AidA. Da bi skupaj našli odgovore nanje, so imeli predstavniki regij Allgäu, Ammergauer Alpen in Chiemgau do sedaj že tri delovna srečanja, na katerih so razpravljali o obstoječih projektnih primerih. Hitro je postalo jasno, da ključ do trajnostnega razvoja predstavljajo inovativne ideje, kot npr. projekt "Novo bivanje v Krumbachu", in da morajo biti občine pri svojem ravnanju predvsem pogumne. Peter Solnar, 1. župan občine Aschau v Chiemgau se zavzema za to, da bi morali strukture v občinah preoblikovati in zagotoviti njihovo fleksibilnost, s ciljem rednega in kratkoročnega prilagajanja družbenim pogojem. Tako so se recimo pričakovanja in zahteve družin glede lastnega prostora za bivanje v zadnjih letih bistveno spremenile - moderna občina mora znati tovrstne trende prepoznati in upoštevati!

 Projekt „Oblikovanje prihodnosti Alp“ financira Bavarsko ministrstvo za okolje  in varstvo potrošnikov.