Podnebne spremembe so globalni fenomen. Za uspešno spopadanje z vzroki in posledicami podnebnih sprememb je nujno potrebno varstvo podnebja na lokalni ravni. Konferenca: 29.-30.10.2015

Lokalne skupnosti so se znašle na stičišču med nacionalnimi in nadnacionalnimi cilji ter njihovim izvajanjem na lokalni ravni. CIPRA bo še pred podnebno konferenco Organizacije združenih Narodov v Parizu skupaj z mrežama Alpsko mesto leta in Povezanost v Alpah organizirala strokovni posvet, ki bo posvečen prav varstvu podnebja na lokalni ravni v Alpah.

Alpske občine razpolagajo z znanjem s področja varstva podnebja in številne od njih so v posameznih sektorjih že zelo aktivne. K nadaljnjemu napredku, ki naj bi ga občine dosegle v varstvu podnebja, lahko pripomorejo tudi izmenjava, sodelovanje zunanjih strokovnjakov in izbira pristopa, ki je usmerjen v iskanje ustreznih rešitev. Konferenca bo tako za občine priložnost, da izkoristijo tovrstna strokovna dognanja in veliko pridobijo z izmenjavo primerov dobre prakse s celotnega alpskega območja.

Prijava 

Konferenca bo potekala v okviru nemškega predsedovanja Alpski konvenciji. Izvedbo konference bosta finančno podprla Nemški zvezni sklad za okolje (DBU) in nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev (BMUB).

Kraj: Center za okolje in kulturo (Zentrum für Umwelt und Kultur), Benediktbeuern, Nemčija.