18.in 19. maja 2022 je v italijanskem kraju Lecco potekala zaključna konferenca projekta Interreg Alpine Space »HEALPS2«. Predstavniki in predstavnice iz celotnega alpskega prostora so predstavili rezultate projektov. Primeri najboljše prakse so pokazali široko paleto možnosti naravnih zdravilnih virov za trajnostni razvoj destinacij.

Projekt HEALPS2 se posveča vprašanju, kako se lahko izkoristi zdravstveni potencial naravnih zdravilnih virov v alpskem prostoru. Od začetka projekta v letu 2019 je potekal pretežni del aktivnosti pod omejitvenimi pogoji pandemije. Hkrati je tematika zdravja in narave kot prostora za rekreacijo prav zaradi pandemije močno pridobivala na pomenu. Na zaključni prireditvi se je zrcalilo široko vključevanje različnih sektorjev v raznolikosti predavanj ter udeležbi akterjev s področja politike, znanosti in številnih gospodarskih panog.

Kot osrednji rezultat projekta je bilo predstavljeno digitalno orodje za ocenjevanje potenciala destinacij za zdravstveni turizem. Ilena Lovato (Moxoff SpA) in Danielle Spoladore (CNR-STIMMA) sta pojasnila strukturo in ozadje digitalnega modela. Znanstveno osnovo je prispeval vodilni partner projekta, in sicer medicinska univerza Paracelsus v Salzburgu. V zvezi s tem so bili analizirani in obdelani medicinski podatki naravnih zdravilnih virov ob ustreznih indikacijah.

Orodje in vsi drugi projektni rezultati bodo na voljo na lastni platformi na naslovu https://healing-alps.eu/. Poleg praktičnih informacij in orodij v zvezi s ponudbami zdravstvenega turizma bodo objavljena tudi priporočila za odločevalce na politični ravni.

Na zaključni konferenci so številni primeri najboljše prakse trajnostnega zdravstvenega turizma dali pobudo za ustvarjanje ponudb po meri ciljnih skupin. Poleg stopnjevanja telesnega zdravja zaradi športnih aktivnosti v naravi imajo alpski zdravilni viri bistveno vlogo za duševno zdravje. Izkušnje lastnih sposobnosti in timskega dela pri planinskih športnih aktivnostih lahko prispevajo k stopnjevanju duševnega zdravja. Psihologinja Elisa Bacchetta in gorski vodnik Marco Tosi nudita na primer adrenalinsko terapijo (»Adventure Therapy«) v Ossoli v Italiji.

IMG_20220519_152709 Kopie

Foto: Andrea Cogliandro

Dominik Černjak, CEO hotela Jasna Resort, je kot predstavnik hotelirjev predstavil inovativne ukrepe za pospeševanje zdravja in trajnosti z ekološkim načinom gradnje in obratovanja.

Nove poglede na temo zdravstvenega turizma sta predstavili Giulia Cerrato (NATworking) in Margherita Testa (Paralup Social Enterprise). Pri mladih se vedno bolj spreminjajo vrednote glede ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem ter želja po združevanju lokacije dela in prostočasnih aktivnosti. Digitalizacija omogoča nastajanje novih delovnih in poslovnih modelov ter oblik družbenega sožitja v odročnih alpskih regijah. To nakazuje prisotnost potrebe po rekreaciji in aktivnostih v naravi tudi pri mladi generaciji.