Poznavanje in spodbujanje trajnostnih turističnih rešitev v Alpah s projektom "On Tour"

Trajnostni turizem je in bo vse bolj temeljni vir za vse države, ki mejijo na alpski prostor. Kljub velikemu potencialu pa trajnost  v širokem spektru alpskega turizma še vedno igra obrobno vlogo.
To je deloma posledica pomanjkanja prepoznavnosti deležnikov, ki spodbujajo trajnostni turizem na teritorialni ravni, pa tudi neuspeha pri vzpostavitvi trajnosti kot blagovne znamke v turističnem sektorju. Posledica tega je, da številne pobude ostajajo "nevidne", saj zamudijo priložnost, da bi postale gonilo trajnostnega razvoja na regionalni ravni in dale dober zgled za nastanek drugih podobnih aktivnosti.

Kljub temu v Alpah že obstaja veliko dobrih praks na področju trajnostnega turizma, ki jih ponujajo različni akterji znotraj sektorja. Od glasbenega festivala  No Borders Music Festival v Furlaniji - Julijski krajini, preko skupne uporabe avtomobilov na Tirolskem do krovne blagovne znamke Südtirol (Južna Tirolska) - vse več pobud ponuja turistične izkušnje, ki upoštevajo podnebje, ekosistem, socialno-ekonomsko dinamiko območja in lokalno kulturo. Med različnimi primeri, ki jih želimo omeniti, je občina Werfenweg, članica Omrežja občin, ki je že 20 let model »mehke mobilnosti«. Turisti, ki prihajajo z javnim prevozom ali ob prihodu izročijo ključe avtomobila turističnemu uradu, prejmejo kartico SaMo, ki jim omogoča uporabo brezplačnih avtobusov ali električnih taksijev ter avtomobilov, skuterjev in e-koles, ki jih nudi regija.

Namen projekta INTERREG Italija - Avstrija "On Tour" je spodbujati več znanja in informacij na tem področju, tako za potrošnike kot tudi za organizatorje potovanj. Glavni cilj projekta je organizatorjem potovanj predstaviti pregled obstoječih blagovnih znamk trajnostnega turizma, jim pomagati razumeti kriterije teh blagovnih znamk in zagotoviti, da lahko razvijejo učinkovitejše tržne strategije za povečanje ozaveščenosti o njihovi trajnostni ponudbi.

V ta namen se je projekt OnTour odločil za razvoj spletnega iskalnika Certifind. To je orodje, ki pomaga malim in srednje velikim podjetjem pri izbiri najprimernejše blagovne znamke ali certifikata in pri tem upošteva aktivnosti, ki se izvajajo v regiji ter dimenzijo spodbujanega trajnostnega turizma. Iskanje na regionalni karti lahko filtrirate po regiji, vrsti storitve ali želenem vidiku trajnosti, ter si tako ogledate vse trajnostne certifikate v regiji. Certifind je na voljo vsem zainteresiranim podjetjem za testiranje: http://www.ontour-interreg.eu/de/zertifikate-907.html

Projekt "OnTour - Aware Wandering" je sofinanciran v okviru programa INTERREG Italija - Avstrija za uresničevanje specifičnih ciljev znotraj osi Narava in kultura, - "Ohranjanje, varstvo, spodbujanje in razvoj naravne in kulturne dediščine".

Dodatne informacije najdete na: www.ontour-interreg.eu.