Od pustih tal do šotnih barjev

Z aktivno izvajanje projekta Specialps gre zahvala predvsem sodelovanju z regionalnim eko muzejem "Lis Aganis" v regiji UTI Valle e Dolomiti Friulane. Tako so bili v različnih občinah teritorialnega združenja v izvedbo projekta vključeni šole, otroci in mladina iz Zahodne Furlanije .

Cilj projekta „speciAlps“ je prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo. V pilotski regiji UTI Valle e Dolomiti Friulane se posebna pozornost namenja trem področjem: To so tako imenovani Šotski breg San Zenone v občini Sequals, Magredi (stepa z izvirnim ekosistemom, bogatim s floro in favno in edinstvena v Evropi) v občini Vivaro in gozd "Prescudin" v občini Barcis, kjer povodje predstavlja predmet eksperimentalnega opazovanja okolja.

Usihajoča voda: šotna barja

Od maja 2018 naprej se izvajajo inšpekcijski preglede za ocenjevanje in oblikovanje ponudb na področju izobraževanja. Poleg tega je bilo organizirano javno srečanje z regijo Furlanija Julijska krajina, na katerem so sodelovali Centralni direktorat za hrano, gozdarstvo in ribje staleže, Služba za biotsko raznovrstnost, Ekomuzej furlanskih Dolomitov, Celovit inštitut za Meduno in Travesio ter lokalni strokovnjaki. Nabor dejavnosti je zelo raznolik in obsega spoznavanje barjev, sanacijo zasebnih lokacij, sprehode in delavnice za ustvarjanje majhnih ekosistemov (ribnikov).

Stabilna in kristalno čista voda: gozd Prescudin in Valcellina

V šolskem letu 2018/2019 je bilo v okviru delovne skupine v izvedenih veliko pregledov za oceno in načrtovanje ukrepov izobraževanja v prihodnosti. Načrtovanih je bilo 10 potovanj v teritorialno zdruen je občin Valli in Dolomiti Friulani, za približno 500 udeležencev iz celotne regije in 3 potovanja za otroke in najstnike. Vzporedno s tem so potekale didaktične aktivnosti v smislu raziskovanja, eksperimentiranja in spoznavanja Valcelline.

Nevidna voda: Magredi .... pusta tla

Delovna skupina je v sodelovanju z Ekomuzejem furlanskih Dolomitov, osnovno šolo Vivaro in lokalnih strokovnjakov (lovcev, gozdarjev, zeliščarjev, entologov, naravoslovcev ....) razvila več predlogov za izobraževanje v Magredi di Vivaro. Posebej zanimivi so bili izleti z otroki osnovne šole Vivaro v okolico Magredi ter izvedba tečaja za izobraževanje in ozaveščanje lokalnega prebivalstva na temo naravne in biotske raznovrstnosti. Pod imenom "Vedeti, kaj povedati" so bila udeležencem tečaja posredovana znanja in veščine o najpomembnejših lastnostih pokrajine Magredi. To jim je dalo možnost raziskovanja, eksperimentiranja in učenja. Organiziran je bil dogodek "Dobimo se pri Magrediju", vlogo pripovedovalcev in voditeljev na sprehodih in delavnicah pa so prevzeli otroci in mladostniki sami. T

ak način soudeležbe je pomagal okrepiti odnose med lokalnimi oblastmi, šolami in združenji ter spodbudil sodelovanje z drugimi projekti v regiji:

PASSIparole ... nenavadna srečanja v okviru projekta so namenjena odkrivanju in oživljanju ozemlja in drobnih zgodb skupnosti. Srečanja potekajo v obliki sprehodov in različnih prostočasnih dejavnosti, od branja in glasbenih nastopov, do delavnic in srečanj s strokovnjaki.

Eden izmed rezultatov projekta BeeAware!  Je bil, zahvaljujoč sodelovanju med izobraževalnimi ustanovami, kulturnimi društvi in občino Meduno, gradnja hotela za žuželke. Hiša za čebele in žuželke je bila izdelana ročno, poleg tega pa so dijaki skupaj s krajani zasadili še nekatere poseben ratsline, ki naj bi pozitivno vplivale na ponovno naselitev opraševalcev na tem območju.