Občina Pinzano si v tem projektu prizadeva za obnovo hribovite pokrajine na javnih in občinskih zemljiščih, pri čemer pa je v ospredju projekta aktivno sodelovanje z lokalnim prebivalstvom.

"MODEL PINZANO" je javna pobuda za ohranitev odprtih travnikov in pašnikov, ki se že dolgo ne obdelujejo, na območjih, ki so v občinskem interesu, z vzpostavitvijo kratke, trajnostne in trajne verige ustvarjanja dodane vrednosti.

Vse se je začelo leta 2014 z vzpostavitvijo delavnice za participativno načrtovanje: skupina ljudi se je zbrala in stopila v stik z ljudmi iz različnih zaselkov. Cilj je bil oživiti vrednote teh krajev z izkušnjami starejših ljudi.

To je razkrilo zgodbe in čustva, povezana z življenjem pred dramatičnim potresom leta 1976. Ta pretresljiv dogodek je negativno vplival na življenje prebivalcev in lokalno gospodarstvo.

V pogovorih s prebivalci se je med mladimi pokazala močna volja, da ne bodo obupali, temveč si bodo prizadevali za obnovo in prilagoditev tradicionalnih izkušenj, da bi ustvarili nove zaposlitvene možnosti in gospodarski razvoj, združljiv z območjem Pinzano.

Pod geslom "Hočemo nazaj našo pokrajino" so bili predstavljeni projekti za vzpostavitev obetavne verige dodane vrednosti; lokalna kmetija s kozami je imela pri tem pomembno vlogo pri ohranjanju zelenih površin kot odprtih travnikov in pašnikov na določenih območjih. Med njimi sta hrib z gradom Pinzano in kostnica Pinzano; slednja je mavzolej, ki ga je zasnoval krajinski arhitekt Robert Tischler in ki je ostal nedokončan ter je bil namenjen posmrtnim ostankom približno trideset tisoč nemških in avstrijskih vojakov, ki so padli v prvi svetovni vojni.

182575646_108007484692114_1012208554161041490_n.jpg

© Live Pinzano

Od tu se odpira čudovit razgled na reko Tilment, ki jo zaradi svoje veličine in naravnosti poimenujejo kot "kraljico alpskih rek".

Z aktivnim sodelovanjem vseh deležnikov na tem območju in s prostovoljnim delom v okviru "MODELA PINZANO" je bilo tako mogoče ponovno vzpostaviti in urediti različne pešpoti ter očistiti in vzdrževati občinska zemljišča kot zgodovinsko in kulturno zanimive kraje, da bi spodbudili zanimanje za mehki in odgovoren turizem.

Poznavanje območja, njegove zgodovine in kulture spodbuja lokalno gospodarstvo in privablja nove prebivalce.

To spodbuja družbeno življenje in prispeva k ohranjanju storitev za vse prebivalce ter k dobri kakovosti življenja.

https://www.pinzanoaltagliamento.info/