Mlada, dinamična in polna novih idej

S kovčkom, polnim izkušenj, so mladi danes pogosto na poti, kjer iščejo bolj trajnosten, tišji način življenja na podeželju - stran od mestnega vrveža. V prtljagi imajo poleg navdihov iz oddaljenega ali manj oddaljenega sveta, ter izkušenj iz urbanega okolja, tudi ustrezno poklicno kvalifikacijo ali zaključen študij. Toda kdo so ti mladi odrasli? Od kod prihajajo? Kaj jih privlači na podeželju in kaj jih tam pričakuje? Katere pogoje potrebujejo, da bi lahko uspešno zaživeli v svoji novi domovini in kako jih tam sprejmejo domačini ali tisti, ki so se tam naselili pred njimi? In kaj lahko naredijo občine, da bi pomagale tem mladim ljudem, da pridejo in ostanejo?

Ta vprašanja so osrednja tema triletnega  Projekta AJITeR, ki ga financirata francosko ministrstvo za kmetijstvo in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Projekt je namnejen vsem, ki tukaj živijo že dolgo in novim priseljencem.

V projekt je vključenih pet francoskih partnerjev. Po eni strani gre za izmenjavo poročil o izkušnjah in dobrih praksah, previdena pa je tudi faza eksperimentiranja z mladimi in za mlade (kot je npr. karavana priložnosti).Caravane de possible") kakor tudi za občine. Ob koncu projekta je načrtovan skupni evropski dogodek. Dodaten poudarek je na političnem delu na nacionalni in evropski ravni - zlasti v Alpski konvenciji in strategiji EUSALP, v katerih je Francija prevzela predsedovanje za obdobje naslednjih dveh let. Francoske občine, članice omrežja občin Povezanost v Alpah, « Saint François de Sales » in « Les Belleville » ter nekatere druge francoske občine bodo ta vprašanja obravnavale v več dogodkih, ki se bodo začeli izvajati jeseni 2019.

Letošnja mednarodna strokovna konferenca omrežja občin Povezanost v Alpah 20. in 21. septembra 2019 v Triesenbergu (FL) ponuja primeren uvod v projektno dogajanje. Tema «Izgledi za prihodnost – skupaj oblikujemo življenjski prostor za mlade» je pomembna za celoten alpski prostor, saj ponuja bogato platformo za medsebojno izmenjavo izkušenj v okviru mednarodnega omrežja.

Registracija poteka preko www.povezanostvalpah.org/konferenca2019