Nova članica omrežja „Povezanost v Alpah“ se nahaja francosko-italijanski meji, v departmaju Hautes-Alpes.

Združenje občine leži na območju regionalnega naravnega parka Queras in obsega osem občin s skupno 2400 prebivalci. Občina Abriès je že od leta 2010 članica omrežja Povezanost v Alpah in je poskrbela za dobro promocijo omrežja pri drugih občinah. Queyras je podeželsko območje v gorskem svetu, njegova odmaknjena lega pa je izdatno prispevala k dobri ohranitvi krajine, biotske raznovrstnosti, arhitekture, kulture, umetnosti in obrti. Vas Saint-Véran velja za najvišje ležečo vas v Evropi.

Queyras ima veliko gozdov in pomembno lesnopredelovalno industrijo (tesarstvo mizarstvo, umetnostna obrt), ki predstavlja najpomembnejšo obrtno panogo. V preteklosti so občine izdatno investirale v razvoj in strukturiranje verige ustvarjanja dodatne vrednosti na področju lesa in energije. Večina občin ima v lasti elektrarne na lesno biomaso, s katerimi proizvajajo elektriko za energetske potrebe javnih zgradb.

Tudi prebivalstvo aktivno prispeva k uresničevanju posameznih projektov. V začetku leta so začele obratovati tako imenovane vaške centrale (Centrales villageoises) združenih občin Queras. Vaške centrale so pravzaprav solarni kolektorji na strehi, ki naj bi pomagale mobilizirati prebivalstvo (v smislu iskanja primernih strešnih površin, izdelave ustreznega pravnega modela itd.) in ga motivirati za dodatne energetske prihranke. V okviru projekta se stalno nameščajo nove solarne naprave na nove strešne površine To daje svojevrstno dinamiko tukajšnji lepi pokrajini.