Slovenija se pozicionira kot zelena dežela. Slogani in promocije, ki jih uporabljamo v turistične in druge namene, so polne besed kot so trajnostno, zeleno, odgovorno, ekološko.

Želimo si razvijati trajnostni turizem, gostom ponuditi zelene alternative in organizirati odgovorne turistične programe in ekološko hrano. Vse to so velike želje, ki pa v realnosti niso tako lahko izvedljive, kot bi si želeli na lokalni ravni. Ljudje v Alpah smo vajeni težjih pogojev pridelave, vajeni smo tudi težje dostopnosti, vajeni smo muhavosti narave in zato si velikokrat želimo, da bi nam življenja ne grenili še birokratski izumi in prebliski tistih, ki nam krojijo usodo z zakoni in predpisi.

Tako se v občinah nemalokrat srečamo z ljudmi, ki so poskušali realizirati konkretne poslovne ideje, vendar je izvedba teh težka ali morda celo neizvedljiva. Predvsem inovativne rešitve ali uvedba ponudbe, ki pomeni prehod iz starega načina na novega, ki je bolj trajnosten in velikokrat v začetku tudi manj donosen, prevečkrat naletijo na raznovrstne ovire. Uvedba raznih »zelenih certifikatov« je zapleten in zelo zahteven postopek. Hiter zaslužek na »stari način« tako prevečkrat prevesi odločitev v korist preverjeni turistični ponudbi, ki ima dolgoročno tudi slabe učinke na alpski prostor.

V občinah se vztrajno trudijo napredovati z metodo malih korakov. S projekti, ki so zelo trajnostno naravnani poskušajo pritegniti čim večje število občanov in jim tako približati drugačen pogled na dragocen alpski prostor. To so tudi projekti, ki so v preteklosti potekali v okviru projektov dynAlp in kar trije izmed teh projektov se uspešno nadaljujejo. Gozdna pedagogika je zelo uspešen projekt v kranjskogorski in kamniški občini ter se razširja na območje celotne Slovenije (dynAlp climate), v Kamniku nadaljujejo s projektom Travniški sadovnjaki (dynAlp nature), v Kranjski Gori, Bohinju in Bovcu se nadaljuje projekt Umirjanje prometa v alpskih dolinah (Dynalp in Dynalp2). Poleg naštetih pa v občinah potekajo tudi drugi trajnostno naravnani projekti, ki temeljijo na zavedanju, da je DANES naša dolžnost, da poskrbimo za zeleno PRIHODNOST.