Na področju turizma in energije je občina že zelo aktivna. Sedaj pa išče ukrepe, s katerimi bo med drugim privabila še več priseljencev.

Integracija je uspešna le, če so potrebe domačinov in domačink ter priseljencev in priseljenk v neki skupnosti upoštevane v isti meri. Če se prebivalci in prebivalke v svojem življenjskem okolju počutijo dobro, ne bodo razmišljali o odhodu. Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ v okviru projekta EU PlurAlps podpira deset pilotskaih občin in regij pri njihovih prizadevanjih za vzpostavitev prebivalstvu blagodejne ravni kakovosti življenja. Osnovni cilj projekta je skupni razvoj instrumenta za srednje in dolgoročno načrtovanje na področju socialnih zadev, ki ga sedaj preizkušajo v posameznih pilotskih občinah.

V občini Bad Eisenkappel, ima integracija različnih skupin velik pomena za družabno življenje občine. Le-ta se nahaja v dvojezičnem območju, na avstrijskem Koroškem: od skupno 2.346 prebivalcev jih je 57% nemško govorečih, 38% pa jih je pripadnikov slovenske manjšine. Dolga leta je občino Bad Eisenkappel zaznamovalo odseljevanje. Trenutno se je razmerje med od- in priseljevanjem sicer stabiliziralo, kljub temu pa je želja po več priseljevanja še naprej prisotna.

Zaradi tega si občina že leta prizadeva oblikovati kakovosten nabor storitev in na ta način povečati privlačnost občine za nove prebivalce. Obina želi v prvi liniji analizirati trenutno ponudbo, ki jo imajo na voljo njeni prebivalci, njen cilj pa je med drugim tudi pridobiti dolgoročne strokovne kadre na področju turizma. Občina Bad Eisenkappel se prav tako nadeja novih spodbud, s pomočjo katerih bi lažje zakorakala po začrtani poti in pri tem s pridom izkoristila izkušnje drugih občin. Pri tem potrebuje predvsem ideje za še hitrejšo integracijo priseljenega prebivalstva.

Bad Eisenkappel leži v okrožju Velikovec (Völkermarkt) in je najbolj južno ležeča občina v avstrijski zvezni deželi Koroški. Nahaja se v dolini, ki se razprostira od severa proti jugu in meji na Republiko Slovenijo. Povezanost z mestnimi središči je po ukinitvi regionalne železniške povezave skromna. Po zatonu železarske industrije je občina poskušala prebivalstvo obdržati v dolini z zagonom turizma. Prav zaradi tega si občina intenzivno prizadeva za dobro ponudbo storitev, ki bi naj predvsem mlade spodbudile k temu, da ne zapustijo doline. 

Občine je že vključena v nekatere kooperacije na področju turizma, v okviru katerih sodeluje z drugimi občinami v regiji Južna avstrijska Koroška - Karavanke. Dejavna je tudi na področju energije. Ta sedaj že nekaj let predstavlja enega izmed pomembnih stebrov občine in bi lahko v prihodnje nudila veliko možnost za širšo udeležbo.

Ob 750. obletnici obstoja želi občina oblikovati novo vodilo, ki bo temeljilo na temah kot so življenjski prostor, sobivanje in storitve za prebivalstvo.

Ta projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek Interreg programa alpskega prostora. In Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU).