Triesenberg je skupaj s prebivalstvom ustvaril novo skupno vodilo.

Njegov s se glasi "Triesenberg läba. erläba." (Triesensberg leben.erleben – Živeti in doživeti Triesenberg). Naslednja naloga bo to vodilo napolniti z življenjem in poskrbeti za to, da ga ljudje ponesejo v svoj vsakdan.

Skupno vodilo predstavlja podlago za razvojno strategijo občine Triesenberg in je namenjeno uresničevanju ciljev za dolgoročni zdrav razvoj občine v prihodnosti – ciljno leto 2030. Vodilo je razdeljeno na različna področja in ravni. Vizije in cilji opredeljujejo smer, v katero se želi razvijati občina v prihodnje, ki bo posledično tudi pomembno vodilo pri njenih odločitvah na različnih področjih delovanja. S pomočjo nadzornega sistema bo občina ves čas spremljala dosežen napredek in bo lahko po potrebi tudi prilagodila politike in posamezne ukrepe. Politična komunikacija ni enosmerna ulica: »Za politično kulturo v Triesenbergu je značilen odprt in konstruktiven dialog«. Cilji so: integracija strokovnega znanja prebivalstva v odločitve občine, ki so naravnane v prihodnost; seznanjenost prebivalstva z razlogi za in podlagami odločitev občinskega sveta; Triesenberg živi pošteno in odprto komunikacijsko kulturo; Triesenberg je finančno zdrav.

Veliko omenjenih aktivnosti je povezanih s komuniciranjem in sicer komuniciranjem med političnimi predstavniki in prebivalstvom, v kontekstu odprte in poštene kulture dialoga. Trikrat ali štirikrat letno tako predsednik občinskega sveta, Christoph Beck, vabi občane na odprti dialog, kjer želi z vprašanji in odgovori zbrati mnenja in interese prebivalstva ter jih nato vključiti v politično delo. "Takšne razprave s vprašanji in odgovori so vedno zanimive, ljudje postavljajo zanimiva vprašanja, odgovori pa vsebujejo zanimive predloge," pravi Christoph Beck. Poleg tega občina uporablja tudi aplikacije kot sta Facebook in WhatsApp, s pomočjo katerih trenutne informacije hitro dosežejo ciljne skupine.