V Valli Valdesi naravnega bogastva bo prinesel bližje za študente

Življenjski prostor, ki se razteza od ravnine do več kot 3000 metrov nadmorske višine, je že sam po sebi biotsko raznovrsten . Razlog za to so razlike v nadmorski višini, sestavi tal in podnebju. Da bi lahko to biotsko raznovrstnost v polni meri živeli in uživali, jo je treba poznati, se zavedati njenega pomena in ga varovati.

Lokalna akcijska skupina "GAL Escartons Valli Valdesi", ena od petih pilotnih regij projekta speciAlps, deluje na območju dolin Pellice, Chisone, Susa in Sangone. V dolini Val Chisoneu pa najdemo občine Fenestrelle, Massello in Usseaux, tri članice omrežja alpskih občin, ki podpirajo projekt speciAlps. Od dolin, kjer prebiva človek, do gozdov, od gorskih pašnikov do skalovja, to območje zaznamujeta visoka naravnost - divja naravnost in vračanje biotske raznovrstnosti z počasnim izginjanjem kmetijske dejavnosti. Začetno, delno kartiranje območja je odkrilo številne dragocene elemente biotske raznovrstnosti: mokrišča in stoletne rastline, raznoliko alpsko floro in favno, ne brez prisotnosti redkih endemičnih vrst. Zato tudi ni naključje, da večji del že spada pod režim različnih zavarovanih območij.

Vendar pa lokalno prebivalstvo teh naravnih bogastev pogosto ne zaznava, zaščitni ukrepi, ki jih sprejema, pa so omejeni zgolj na lastno dejavnost.

Cilj projekta speciAlps je zato ozavestiti prebivalstvo o pomenu biotske raznovrstnosti.

Kot prva referenčna skupina so opredeljeni osnovnošolci, državljani prihodnosti. Temeljna dejavnost projekta speciAlps znotraj regije je zato izvedba cele vrste vodenih izletov ali ekskurzij za osnovnošolce. Otroci imajo priložnost, da ne pridejo samo v stik z naravnim okoljem, ampak tudi s kmetijskimi dejavnostmi, ki so sčasoma zaznamovale pokrajino. Skupaj z vodniki narave hodijo po poteh skozi cvetoče travnike in se naučijo gledati življenje z drugačnimi očmi. Opazujejo polja blizu šole, ki se spreminjajo v vsakem letnem času, pa tudi rastline in male živali, ki živijo v bližini potoka. Zaznavajo žuželke, ki se pogosto štejejo za nepomembne, in spoznajo, da so le-te temeljnega pomena za storitve znotraj določenega ekosistema. Otroci spoznajo, kako lahko človek s svojimi dejavnostmi prispeva k biotski raznovrstnosti ali jo po drugi strani tudi ogroža. Na prvi pogled majhni ukrepi, ki pa lahko pomembno vplivajo na prihodnje generacije.

Eden od lokalnih partnerjev projekta poleg občin je tudi uprava naravnega parka Alpi Cozie, s pomočjo katere bo eden od naslednjih korakov projekta ozaveščanje in vključevanje odraslih, državljanov in upravljavcev ter občinske uprave. Znanja o naravnih habitatih pogosto primanjkuje, prav tako se ogroženim ali redkim živalskim in rastlinskim vrstam ne pripisuje ustreznega pomena. Človek pogosto ne razume smisla zaščitnih ukrepov in jih posledično dojema kot prepovedi. Vendar pa je še kako pomembno pojasniti, zakaj so zaščitni ukrepi potrebni in kakšne možnosti obstajajo za tiste, ki so kmetovalci na zavarovanih območjih.