V številnih italijanskih alpskih dolinah, zlasti v najbolj oddaljenih občinah, je v zadnjih desetletjih močno upadlo število prebivalcev.

Da bi ustavili izseljevanje in spodbudili nasprotni trend, je treba ustvariti potrebne družbeno-gospodarske okvirne pogoje. Regija Piemont začenja poskus financiranja za prihodnje prebivalce gorskih območij. Bo to dovolj za ponovno naselitev dolin?

Regija Piemont je 1. septembra 2021 objavila razpis za zbiranje predlogov za spodbujanje novih prebivališč v gorskih občinah. Razpis naj bi pomagal ljudem, ki živijo v urbanem okolju in nameravajo kupiti ali obnoviti nepremičnino v gorski občini. Pogoj je, da ima gorska občina manj kot 5.000 prebivalcev in da imajo osebe v njej prijavljeno svoje stalno prebivališče. Skupni proračun, ki je na voljo, znaša 10 milijonov evrov. Vsak prosilec lahko zaprosi za subvencijo v višini od 10.000 do 40.000 evrov.

Upravičenci do pridobitve subvencije so mladi, tisti, ki delajo v kraju bivanja, za katerega se zaprosi za sredstva, in osebe z otroki, mlajšimi od 10 let. Višje ocene dobijo tisti, ki sledijo gradbenim rešitvam regije Piemont in uporabljajo gradbene materiale, značilne za alpsko pokrajino Piemonta, ali pa obnovitvena dela zaupajo podjetjem s sedežem znotraj gorske občine.

Poleg prebivališča ostaja odprto tudi vprašanje dela in storitev. Tisti, ki se preselijo v gorsko občino, morajo vedeti, kaj lahko pričakujejo. Ni dovolj, da imate hišo ali da delate samo na domu, čeprav je to danes povsem mogoče. Ljudje, ki se na novo naselijo v gorskih območjih, morajo imeti dostop do osnovnih storitev, ki so na voljo v nižjih predelih in mestih: od šol do zdravstvenega varstva, od javnega prevoza do širokopasovnih internetnih povezav. Roberto Colombero, predsednik UNCEM Piemont (Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani - Nacionalna zveza gorskih občin in združenj), v zvezi s tem upa, da bodo tisti, ki se iz mesta preselijo v gorsko občino prispevali tudi k rasti posameznih gorskih občin: "Izogniti se moramo situaciji, v kateri bi prišlo le do kratkotrajne spremembe bivališča. Nova bivališča morajo ustvarjati skupnosti in priložnosti."

Poleg tega ukrepa bo regija Piemont jeseni objavila še en razpis za zbiranje predlogov za spodbujanje ustanavljanja "storitvenih trgovin", ki poleg maloprodaje nudijo tudi druge storitve za skupnost, s katerim želi preprečevati trgovsko in komercialno zapuščenost gorskih vasi.