Konferenca bo posvečena obnovi stavbne dediščine kot prispevku k nizkoogljični družbi, področja, ki je v zadnjih desetih letih doseglo znaten napredek in še pridobiva na pomenu. Strokovnjaki, projektanti z izkušnjami in študenti bodo na multidisciplinaren način iskali odgovore na izzive s področja energetske učinkovitosti in ohranjanja stavbne dediščine.

Organizator konference zbira prispevke z različnih raziskovalnih področij. Prispevki naj obravnavajo dobre prakse energetske obnove stavbne dediščine in rešitve skladne z načeli ohranjanja kulturne dediščine. Med iskanimi temami so tudi metodologije multidisciplinarnih pristopov načrtovanja s poudarkom na zagotavljanju trajnostnega razvoja alpskega prostora ter smernice, politike in orodja za podporo odločanju. Več informacij: https://sbe21heritage.eurac.edu/take-part/call-for-proposals/

Na konferenci bodo predstavljeni dosežki in zaključne ugotovitve treh projektov, ki jih koordinira Eurac Research. Projekti IEA-SHC Task59, (program Območje Alp) and HyLAB, povezujejo več kot 30 partnerjev iz 14 držav.