Konferenca alpski turizem v preobratu

Mednarodna konferenca

Izzivi med prostočasnimi aktivnostmi, rekreacijsko na prostem in trajnostnim razvojem: Konferenca 25. in 26. maja 2020 v Prien am Chiemsee/D.

Kraj Chiemsee Saal, Alte Rathausstraße 11, D-83209 Prien am Chiemsee
Kontaktni telefon 0049 8642 6531
Tematski sklopi: trajnostni turizem
Datum 25.05.2020  13:00 PM -26.05.2020 14:00 PM
Kontakt

V okviru Alpske konvencije in v imenu nemškega Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost omrežje občin "Povezanost v Alpah" in Mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA organizirata dvodnevno konferenco, ki bo potekala v času od 25. do 26. maja 2020 v Prien am Chiemsee / DE.

Konferenca predstavlja enega od treh dogodkov v okviru Alpske konvencije, namenjenih trajnostnemu alpskemu turizmu v povezavi z zdravjem (7. in 8. maja 2020, Bad Hofgastein / AT), športi na prostem (25. in 26. maja 2020, Prien am Chiemsee / DE) in kulturo (italijanske Alpe, septembra 2020).

Gorsko kolesarjenje, plezanje, trail tek, pohodništvo, smučanje in turno smučanje so osnova turizma v Alpah in marsikje pomemben gospodarski dejavnik. Aktivnosti na prostem, za katere so včasih potrebna znatna sredstva, običajno potekajo na občutljivih naravnih območjih, zaradi česar se poraja vprašanje, kako lahko športi na prostem postanejo gonilna sila za trajnostni razvoj turizma v alpski regiji. S katerimi trenutnimi in prihodnjimi izzivi se bodo soočale destinacije in ljudje, npr. na področju prometa, usmerjanja obiskovalcev ter podnebnih sprememb? Katere konfliktne rešitve in ideje obstajajo za uspešno prilagoditev turizma lokalnim razmeram? Kako se destinacije spoprijemajo s temi problemi in kakšne izkušnje že obstajajo v povezavi z inovativnimi pristopi za trajnostni razvoj turizma?    

Mednarodna konferenca je zasnovana kot konferenca od kave do kosila, z začetkom 25. maja 2020 ob 13:00 in zaključkom 26. maja 2020 ob 14:00 uri. Konferenca bo potekala v nemškem, francoskem, italijanskem in slovenskem jeziku (simultano tolmačenje). Udeležba je brezplačna.

Konferenca je namenjena:

  • političnim odločevalcem v alpskih državah, občinah in okoljskim organom
  • turističnim delavcem, gostinskim in drugim poslovnim subjektom v tej panogi
  • nevladnim organizacijam, dejavnim na področjih kot so npr. okolje, ohranjanje narave, turizem ipd.
  • znanosti
  • mladim (npr. mladim, dejavnim na področju varstva podnebja)
  • panožnim zvezam in interesnim združenjem za posamezne oblike športov na prostem