Kako lahko mladi aktivno sooblikujejo prihodnost Alp? Osrednja tema konference, ki bo v okviru projekta GaYA potekala 30. novembra 2018 v  francoskem Chambéry ju,  bo vključevala participacij o mladih in odločanje, in ga organizira CIPRA International.Na območju Alp se mladi v velikem številu odseljuje joiz rodnih krajev, saj so tam zaposlitvene možnosti zanje neugodne,udeležba mladih v lokalnem političnem življenju v alpskih regijah pa jeizredno  nizka.  Projekt Governance  and  Youth  in  the  Alps oz.  Odločanje in mladi v Alpah (GaYA) si prizadeva za intenzivnejše vključevanje mlade generacije v procese sprejemanja in sooblikovanja političnih odločitev, saj lahko tako aktivno sodelujejopri razvoju domače občine.

Program in registracija:

http://www.alpine-space.eu/projects/gaya/si/konferenca