Uvodna delavnica je podlaga nadaljnjim petim spletinarjem, ki bodo obravnavali različne teme, od občinske podpore ustanoviteljem podjetij, preko rešitev na področju digitalne mobilnosti, pa vse do tehničnih ponudb za izboljšanje kakovosti življenja in državljanskih pobud. Jon Erni iz Mia Engiadina/CH nam bo v svojem predavanju ponudil odgovor na vprašanje, kako se lahko občine učinkovito pripravijo na prihodnost z uporabo digitalizacije kot pozitivne preobrazbe v interesu prebivalstva. V pogovoru s predstavniki pobude za širokopasovni internet, BIK Breitbandinitiative Kärnten/AT pa bomo ugotovili, v katero smer gre država na področju trajnostnega zagotavljanja širokopasovne infrastrukture in zakaj je sodelovanje na tem področju nujno.

Nato bo od 11. do 12. ure potekala skupščina članic omrežja alpskih občin »Povezanost v Alpah«.