Kako bi si torej bilo mogoče turizem, ki bi gradil na razvoju celovitih ponudb, temelječih na lokalnih virih, razumno zamišljati in ga takisto osmišljati na novo? Kako bi bilo mogoče goste, domačine in začasne prebivalce vključiti v skupno vizijo za vsakokratno turistično destinacijo? Kakšne in predvsem katere strategije turizem, kmetijstvo, obrt, izobraževanje in kulturo povezujejo na način, ki zagotavlja, da iz takšnega prepleta izhaja dejanski vrednostni potencial? Kakšne oblike ponudb bi bile koristne tako za turistične obiskovalce kot za lokalno prebivalstvo? Katere so značilnosti ravnovesja, ki tvorno bogati celotno regijo? In, nenazadnje, kdo pravzaprav sprejema tozadevne odločitve?

Med željami po oddihu in pritiskom zaradi izkoriščanja visokogorskega prostora 

To so vprašanja, o katerih bosta Omrežje občin »Povezanost v Alpah« in Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) razpravljali na skupni strokovni konferenci, ki se bo odvijala 25. in 26. maja 2018 na Bledu, ki kot turistični biser med mednarodno srenjo sodi velja za eno od najbolj priljubljenih slovenskih alpskih letovišč. Ob tej priložnost vas prisrčno vabimo k udeležbi na dogodku ter sodelovanju pri obetajočih se razpravah in konstruktivni izmenjavi.