Spreminjanje podnebja korenito spreminja tudi alpski ekosistem, to pa ima dramatične posledice za prebivalce alpskih občin. To je razlog, da smo si postavili velikopotezen cilj: do leta 2050 želimo na Bavarskem zmanjšati izpuste toplogrednih plinov na prebivalca in leto na manj kot dve toni.“ S temi besedami je Ulrike Scharf, bavarska ministrica za okolje in varstvo potrošnikov, odprla strokovni posvet z mednarodno udeležbo.

Konferenza, Benediktbeuern/D 2015