Vprašanje življenjskega prostora je bilo vedno eno najpomembnejših in predstavlja osnovo življenja v Alpah. Danes v občinah in mestih v alpski regiji živi okoli 13,6 milijona ljudi, pretežno v velikih dolinah, ki so gospodarsko dobro razvite.

Omrežje občin Povezanost v Alpah želi na tej konferenci vprašanje bivalnega oz. stanovanjskega prostora obravnavati z vidika občin. S katerimi spremembami na področju »bivanja« se morajo ukvarjati občine? Kako se naj odzovejo na spremenjene stanovanjske potrebe, da bi svojim stanovalcem ponudile visoko kakovost življenja? Katerim trendom morajo občine slediti v naslednjih nekaj letih?

Radi bi vas navdušili z dobrimi zgledi iz alpske regije in širše ter z vami razpravljali o temah kot so »upravljanje nezasedenih stanovanjskih kapacitet«, »upravljanje stanovanjskega in bivalnega prostora« ter »ustvarjanje cenovno dostopnega bivalnega prostora«.

Več informacij o konferenci najdete tukaj.