Občine so pred izzivom, kako v prihodnosti prevzeti aktivno vlogo na področju upravljanja s priseljevanjem. Po eni strani je za to potrebno dajanje inovativnih impulzov proti naraščajočemu trendu odseljevanja, po drugi pa izvajanje aktivnosti za čim boj harmonično sobivanje novih priseljencev in obstoječega prebivalstva. UNIVERZALNA rešitev seveda ne obstaja, predstavljeni primeri praks iz alpskega prostora pa lahko pripomorejo k prepoznavanju lastnih potencialov in izkoriščanju obstoječih virov.

Informacije in registracije