O Povezanosti v Alpah
Naturpark Nagelfluhkette/A+D. © Nagelfluhkette

O Povezanosti v Alpah

Občine se nahajajo na stičišču med zakonodajo in izvajanjem v praksi. Zaradi tega predstavljajo centralno raven za trajnostni razvoj v Alpah in imajo znaten potencial.

Istočasno morajo občine obvladovati veliko število nalog. Pogosto jim primanjkuje potrebnega strokovnega znanja za uspešno delovanje na vseh tematskih področjih. Oceniti posledice njihovega delovanja je pogosto težko, tvegati nekaj novega pa eksperiment.

Članice omrežja si prizadevajo za nedotaknjeno naravo, zdravo gospo- darjenje in kakovostno sobivanje v Alpah. Spodbujajo aktivno izmenjavo preko jezikovnih in kulturnih meja. V ospredje postavljajo človeka, osredotočene so na prihodnost in skupaj ubirajo nove poti.

Postati član

Omrežje občin "Povezanost v Alpah" medsebojno povezuje angažirane občine in regije v Alpah. Za probleme, s katerimi se soočajo ene občine, so druge že našle odgovore in rešitve. "Povezanost v Alpah" pomaga pri posredovanju teh primerov iz prakse in prilagajanju že preverjenih rešitev lokalnim posebnostim.

več o tem