Cilj projekta

Večjezično serijo podkastov o problematiki usmerjanja turističnih tokov in ohranjanja doživljanja narave

Trajanje projekta Marec 2023 - Marec 2024
Partnerji
Proračun

Cilj projekta

Povečanje odpornosti alpskih zimskih snežnih turističnih destinacij na podnebne spremembe

Trajanje projekta 2022 - 2025
Partnerji 13 partnerji iz alpskih držav
Proračun € 2.720.730,-

Cilj projekta

Trajnostno povezovanje naravnih bogastev in oddiha iščočih

Trajanje projekta 2020 – 2023 (zaključen)
Partnerji CIPRA International
Proračun € 238.636

Cilj projekta

Razvoj načrtovalnega orodja za podnebju prijazne občine.

Trajanje projekta 2020 - 2022 (zaključen)
Partnerji 4 pilotne občine v nemški alpski regiji; Telesis Entwicklungs- und Management GmbH; Mauro Sutter Design
Proračun € 154.770

Cilj projekta

Nov način dela v podeželskih občinah. Uporaba novih tehnologij kot razvojnega motorja.

Trajanje projekta 2020 – 2021 (zaključen)
Partnerji Bavarsko državno ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov
Proračun € 56.906

Cilj projekta

Uporaba zdravilne moči in naravnih virov v Alpah za trajnostni zdravstveni turizem.

Trajanje projekta 2019 - 2022 (zaključen)
Partnerji 11 partnerji iz alpskih držav
Proračun 2.169.952 EUR

Cilj projekta

Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe (ALPACA) temelji na ideji, da imajo občine in lokalne skupnosti ključno vlogo pri blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Pri teh prizadevanjih jih močno podpirajo različne organizacije, kot so podnebne in energe…

Trajanje projekta 2019 - 2020
Partnerji CIPRA International, Alpsko mesto leta
Proračun € 60.000

Cilj projekta

Projekt BeeAware! želi alpske občine spodbuditi k sprejemanju ukrepov za varstvo in zaščito medonosnih in divjih čebel ter njihovega življenjskega okolja. Čebele so odvisne od neokrnjene biotske raznovrstnosti. Različnim vrstam čebel preživetje zagotavljajo različne ra…

Trajanje projekta 2018 - 2019 (zaključen)
Partnerji CIPRA International
Proračun € 680.000

Cilj projekta

Cilj projekta speciAlps je prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo.

Trajanje projekta 2017 - 2020 (zaključen)
Partnerji CIPRA International
Proračun € 262.935

Cilj projekta

Aktivno prizadevanje za boljšo kakovost življenja v alpskih občinah!

Trajanje projekta 2016 - 2019 (zaključen)
Partnerji 10 partnerji iz alpskih držav
Proračun € 2.429.998

Cilj projekta

Stärkung der Stadt-Land-Beziehung in 4 Pilotregionen in 4 Bundesländern

Trajanje projekta 2016 - 2018 (zaključen)
Partnerji
Proračun

Cilj projekta

Preseljevanje znotraj regije, želena priseljevanja zaradi potreb trga delovne sile, naseljevanje beguncev v podeželskem prostoru, odseljevanje mladih in družin ..

Trajanje projekta 2015 - 2016 (zaključen)
Partnerji Vsi nemški alpskih občin
Proračun € 140.810,00

Cilj projekta

V Nemčiji oblikujemo prihodnost Alp

Trajanje projekta 2014 - 2016 (zaključen)
Partnerji Vse nemške alpske občine
Proračun € 117.442,00

Cilj projekta

Program dynAlp-nature bo spodbujal inovativne ideje, ki jih bo mogoče prenesti tudi v druga okolja in katerih namen je tako oblikovanje naravnih prostorov kakor tudi ohranjanje in ustvarjanje biotske raznovrstnosti.

Trajanje projekta 2013 - 2016 (zaključen)
Partnerji 24 občine v Alpah
Proračun € 1.021.293

Cilj projekta

Stavbe za prihodnost

Trajanje projekta 2013 - 2015 (zaključen)
Partnerji 7 organizacij
Proračun € 1.683.715

Cilj projekta

V okviru programa dynAlp-climate si je dvajset občin in regij prizadevalo za uresničitev konkretnih aktivnosti na področju varstva okolja.

Trajanje projekta 2011 - 2013 (zaključen)
Partnerji 19 občin v Alpah
Proračun € 1.153.268

Cilj projekta

Trajnost v šestih tematskih sklopih.

Trajanje projekta 2006 - 2009 (zaključen)
Partnerji 42 občin v Alpah
Proračun € 1.775.000

Cilj projekta

Vrednotenje narave in krajine za portrebe trženja in turizma na alpskem podeželju

Trajanje projekta 2003 - 2006 (zaključen)
Partnerji 52 alpskih občin in regij
Proračun € 2.160.000