DYNALP

Projekti / DYNALP
DYNALP
© Viviani, Bedole

Cilj projekta

Vrednotenje narave in krajine za portrebe trženja in turizma na alpskem podeželju

Trajanje projekta: 2003 - 2006 (zaključen)
Partnerji: 48 občin v Alpah
Financiranje: € 2.160.000
Tematski sklopi: kakovost bivanja v alpskem prostoru
Financerji: Program EU Interreg IIIB „Alpine Space“

Projekt DYNALP je občinam ponudil možnost, da mobilizirajo in profesionalizirajo obstoječe lokalno znanje o doseganju trajnostnega razvoja v podeželskem prostoru. Petdeset v prihodnost usmerjenih projektov je bilo osredotočenih na štiri protokole Alpske konvencije: turizem, varstvo narave in urejanje krajine, hribovsko kmetijstvo in urejanje prostora