dynAlp-climate

Projekti / dynAlp-climate
dynAlp-climate
Ostanetta © Francesco Pastorelli

Cilj projekta

V okviru programa dynAlp-climate si je dvajset občin in regij prizadevalo za uresničitev konkretnih aktivnosti na področju varstva okolja.

Klimatske spremembe so neizogibno dejstvo. Gre za fenomen, ki je viden po vsem svetu in ga še posebej občutimo v Alpah. Mladi podnebjevarstveniki so se srečevali z ministri, ena izmed občin je razvila vinogradniške naprave na električni pogon, ena izmed vasi pa je ponovno odkrila uporabnost gozda kot vira kurilnega lesa. Vseh dvajset projektov je dalo konkreten prispevek k varstvu podnebja ali prilagajanju na posledice klimatskega preobrata. Omrežje "Povezanost v Alpah" je omogočilo mreženje in izmenjavo izkušenj v okviru večjezičnih dogodkov in publikacij.

Aktivnosti

© Kamnik
 

Povabilo v gozd

Namen projekta »Povabilo v gozd« je ucenje razvijanja osebnega odnosa do narave, spoznavanje posledic nurij, ugotavljanje njihovih vzrokov, dojemanje sprememb.

 

Ekoembalaža

S projektom Ekoembalaža Naravnost z dežele želimo uresniciti idejo o skupni, enotni embalaži za ponudnike Naravnost z dežele, ki ga želimo pilotno izvesti na obmocju obcine Kamnik, nato pa prenesti tudi drugam na obmocje Srca Slovenije.

© Mojca Hauptman