Klimatske spremembe so neizogibno dejstvo. Gre za fenomen, ki je viden po vsem svetu in ga še posebej občutimo v Alpah. Mladi podnebjevarstveniki so se srečevali z ministri, ena izmed občin je razvila vinogradniške naprave na električni pogon, ena izmed vasi pa je ponovno odkrila uporabnost gozda kot vira kurilnega lesa. Vseh dvajset projektov je dalo konkreten prispevek k varstvu podnebja ali prilagajanju na posledice klimatskega preobrata. Omrežje "Povezanost v Alpah" je omogočilo mreženje in izmenjavo izkušenj v okviru večjezičnih dogodkov in publikacij.