S projektom Ekoembalaža Naravnost z dežele želimo uresniciti idejo o skupni, enotni embalaži za ponudnike Naravnost z dežele, ki ga želimo pilotno izvesti na obmocju obcine Kamnik, nato pa prenesti tudi drugam na obmocje Srca Slovenije.

Razvili bomo ekološko embalažo, ki bo usmerjala potrošnike k vecji okoljski ozavešcenosti ter zmanjševanju ogljicnega odtisa.
Z enotno embalažo bomo prispevali k prepoznavnosti mreže Naravnost z dežele.

Cilj

 • Zmanjševanje toplogrednih plinov z zmanjševanjem prodaje »hrane na dale?« oziroma s promocijo prodaje domače hrane.
 • Vzpodbujanje lokalnega kmetovanja ter na ta na?in prispevek k biotski raznovrstnosti in tradiciji.
 • Pospeševanje prodaje domačih oz. lokalnih pridelkov.
 • Vplivanje na boljše prehranske navade domačinov. Z izbiro živil, ki so na dnu prehranjevalne verige in imajo lokalno in ekološko poreklo, lahko odlično blažimo globalno segrevanje, prav tako pa vplivamo na zmanjšano onesnaženost ozračja, izognemo se toksičnim pesticidom, ne smemo pa tudi zanemariti, da z lokalnim nakupom podpremo tamkajšnje kmete.
 • Prispevek k ohranjanju planeta z uvedbo ekološke embalaže.
 • Osveščanje potrošnikov o zmanjševanju ogljikovega odtisa.

Izvedba

 • Priprava izhodišč za oblikovanje embalaže iz naravnih materialov Naravnost z dežele
 • Sestanki z lokalno skupnostjo, oblikovalcem, delavnice s kmeti,
 • Oblikovanje univerzalne embalaže in embalaže za določene artikle (zabojčki za krompir, jabolka, jagode, vrečke za solato, jušno zelenjavo…), oblikovanje deklaracijskih lističev.
 • Izdelava vzorčnih primerov embalaže in deklaracijskih lističev
 • Uvedba pilotne prodaje v embalaži iz naravnih materialov v občini Kamnik
 • Oblikovanje prodajne ponudbe in dolovčitev skrbnika za nabavo embalaže

Učinek

 1. oblikovanje in izdelava univerzalne embalaže in embalaže za določene artikle (zabojčki za krompir, jabolka, jagode, vrečke za solato, jušno zelenjavo…)
 2. oblikovanje in izdelava deklaracijskih lističev
 3. Oblikovanje prodajne ponudbe in določitev skrbnika za nabavo embalaže

Udeleženec

 • Jarina, zadruga za razvoj podeželja
 • Občina Kamnik
 • Lokalni ponudniki hrane
 • Lokalno prebivalstvo

Obdobje trajanja

Projekt se bo začel izvajati februarja 2011 in se bo zaključil aprila 2012
April 2011 - priprava izhodišč za oblikovanje embalaže
April 2011 – septembra 2011 - oblikovanje embalaže in deklaracijskih lističev
November 2011 - izdelava vzorčnih primerov embalaže in deklaracijskih lističev
December 2011 - uvedba pilotne prodaje v embalaži v občini Kamnik
Marec 2012 - priprava prodajne ponudbe za embalažo
April - zaključek projekta

Barbara Strajnar
Občina Kamnik/SL
+386 183 181 23
barbara.strajnar@kamnik.si