dynAlp-nature

Projekti / dynAlp-nature
dynAlp-nature
Medgeneracijski skupnostni vrt v kraju Bezau. © Bezau/A

Cilj projekta

Program dynAlp-nature bo spodbujal inovativne ideje, ki jih bo mogoče prenesti tudi v druga okolja in katerih namen je tako oblikovanje naravnih prostorov kakor tudi ohranjanje in ustvarjanje biotske raznovrstnosti.

Trajanje projekta: 2013 - 2016 (zaključen)
Partnerji: 24 občine v Alpah
Financiranje: € 410.214,00 + € 611.079,00 sofinanciranje
Tematski sklopi: varstvo narave in urejanje krajine
Financerji: Lihtenštajnski sklad Pancivis
Člani: Fenestrelle/I, Budoia/I, Massello/I, Kranjska Gora/SL, Bezau/A, Naturpark Nagelfluhkette/D, Les Belleville/F, Grabs/CH, Krumbach/A, Mauren/FL, Völkermarkt/A, Comunità di Primiero/I, Kamnik/SL, Ökomodell Achental/D, Ardesio/I, Usseaux/I, Mäder/A, Ostana/I, Vorderer Bregenzerwald/A, Allgäuer Naturparkgemeinden/D, Nationalpark Region OÖ. Kalkalpen/A

Izkušnje, ki so jih občine pridobile pri svojem delovanju na področju varstva narave, naj bi prek meja posameznih držav prenesli na celoten alpski prostor. Podpore programa dynAlp-nature bodo zato deležni izključno mednarodni projekti, ki bodo povezali ljudi in ideje iz različnih regij in držav. V okviru štirih projektov sodelovanja si tako občine, članice mreže alpskih občin, izmenjujejo informacije in stališča ter izkušnje o usmerjanju in spremljanju obiskovalcev, zelenih površinah velike ekološke vrednosti znotraj poselitvenih območij, mokriščih in trženju proizvodov domačih regij.

Program financira lihtenštajnski sklad Pancivis.

Teme & vsebine

Program dynAlp-nature bo spodbujal inovativne ideje, ki jih bo mogoče prenesti tudi v druga okolja in katerih namen je tako oblikovanje naravnih prostorov kakor tudi ohranjanje in ustvarjanje biotske raznovrstnosti. K temu lahko pripomore, denimo, sonaravno gospodarjenje zelenih površin v občini ali odpiranje pokrajine. Pestra narava pozitivno vpliva na kakovost življenja prebivalcev, prav tako zagotavlja in krepi socialno kohezijo v skupnosti.

Projekti sodelovanja

Izkušnje, ki so jih občine pridobile pri svojem delovanju na področju varstva narave, naj bi prek meja posameznih držav prenesli na celoten alpski prostor. Podpore programa dynAlp-nature bodo zato deležni izključno mednarodni projekti, ki bodo povezali ljudi in ideje iz različnih regij in držav. V okviru štirih projektov sodelovanja si tako občine, članice mreže alpskih občin, izmenjujejo informacije in stališča ter izkušnje o usmerjanju in spremljanju obiskovalcev, zelenih površinah velike ekološke vrednosti znotraj poselitvenih območij, mokriščih in trženju proizvodov domačih regij. Za projekte so predvidena sredstva v višini 164.000 EUR. Projekti se bodo začeli izvajati januarja 2014 in bodo trajali dve leti.

Projekti

Cilj projekta

Občine, ki sodelujejo v tem projektu, želijo zavarovati pokrajino in biotsko raznovrstnost s spodbujanjem trajnostne rabe obdelovalnih in pašnih zemljišč, zagotoviti podporo okoljsko ozaveščenim kmetom, pri potrošnikih pa izboljšati prepoznavnost domačih ekoloških živil.

Trajanje projekta 2014 - 2015 (zaključen)
Partnerji 6 Občin v Alpah
Financiranje € 41.000 (+ sofinanciranje dynAlp-nature: € 41.000)

Cilj projekta

V projektu Ekološki zeleni prostor na poselitvenih območjih želijo občine naravno pestrost vnovič vrniti na poselitveno območje in njegovo okolico, ljudem, živalim in rastlinam pa ustvariti skupen prostor za življenje.

Trajanje projekta 2014 - 2015 (zaključen)
Partnerji 8 Občin v Alpah
Financiranje € 147.000 (+ sofinanciranje dynAlp-nature: € 41.000)

Cilj projekta

Šest regij članic Omrežja občin Povezanost v Alpah se je zato odločilo, da bo na svojem območju ohranilo oz. ponovno vzpostavilo mokrišča.

Trajanje projekta 2014 - 2015 (zaključen)
Partnerji 6 Občin v Alpah
Financiranje € 41.040 (+ sofinanciranje dynAlp-nature: € 41.000)

Cilj projekta

V projektu Naravna raznolikost ter usmerjanje in spremljanje obiskovalcev na območju Alp želijo omenjene regije zaščititi tudi življenjski prostor divjadi in spodbuditi spoštljivo ravnanje z naravnim prostorom pri vseh, ki tukaj preživljajo svoj prosti čas, se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi in iščejo sprostitev.

Trajanje projekta 2014 - 2015 (zaključen)
Partnerji 5 Občin v Alpah
Financiranje € 40.000 (+ sofinanciranje dynAlp-nature: € 41.000)