Zelenje in cvetje, žuželke, male živali je le redko videti med hišami in stanovanjskimi soseskami ali vzdolž cest in parkirišč. Pogosto obstoječe zelene površine niti niso primerne za ustvarjanje naravne pestrosti. Z nizko travo porasle površine so resda zelene, nimajo pa ekološke vrednosti. Ljudje, ki živijo na poselitvenih območjih, tako redkeje prihajajo v neposreden stik z naravo – naravo morajo poiskati sami. V projektu Ekološki zeleni prostor na poselitvenih območjih želijo občine naravno pestrost vnovič vrniti na poselitveno območje in njegovo okolico, ljudem, živalim in rastlinam pa ustvariti skupen prostor za življenje. Projekt spodbuja tudi zavest o ekološki vrednosti tovrstnih majhnih površin.