V Občini Mauren so poskrbeli za več narave v urbanem zelenem prostoru

Kaj smo dosegli s projektom?

Zaradi projekta se danes zaposleni v operativnih centrih lokalnega komunalnega podjetja zelo zanimajo za biotsko raznovrstnost. O tem priča tudi dejstvo, da so se bili pripravljeni dodatno izpopolnjevati tudi v sosednji državi.

Da bi v urbanem zelenem prostoru zagotovili več narave, je občina pridobila dodatna zemljišča, kjer so bili opravljeni poskusi s travniškimi semeni. Informativna kampanja je prebivalce seznanila z aktivnostmi občine in predlagala, da naravni pestrosti odprejo vrata tudi svojih domov. Z vključevanjem prebivalcev v projekt je naravna pestrost vstopila tudi v druge organizacije, to pa je med seboj povezalo najrazličnejše multiplikatorje v občini.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Če želimo dejansko spremeniti način gospodarjenja z občinskimi zemljišči, je potrebna močna volja posameznikov, ki imajo politično in organizacijsko odgovornost. A samo to ne zadostuje – za uspešno izvedbo tovrstnega projekta je nujno potrebno sodelovanje zainteresiranih posameznikov, ki se aktivno zavzemajo za okolje in trajnostnost. Prav tako je pomembna pripravljenost sodelujočih, da opustijo stare in običajne metode, preizkusijo nove in komunicirajo tudi s tistimi, ki so kritični do sprememb.

Na katere težave, ki se lahko pojavijo pri izvajanju projekta, je treba biti pozoren?

Težave nastanejo, ko sodelavci niso zares pripravljeni na ekološko gospodarjenje. Potrebnega je kar nekaj strokovnega znanja, prisotna pa mora biti tudi pripravljenost za učenje. Pomembno je obveščanje o dejavnostih, saj je le tako mogoče tudi pri prebivalstvu in v upravi vzbuditi razumevanje in interes za trajnostno gospodarjenje in spremenjeno podobo pokrajine.

Freddy Kaiser
Mauren/FL
00423 377 10 40
freddy.kaiser@mauren.li